Znanost

Javni razpis za sofinanciranje študijskega oz. znanstvenega obiska

22. 8. 2019 avtor: Uredništvo

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je objavljen razpis za Sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini. 

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1.2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. Podrobna razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.

Sredstva se bodo dodelila za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:

Javni razpis ima dva prijavna roka, in sicer: 

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
Foto: Pixabay