Angažiraj se

Javno posvetovanje o oceni strategije EU za mlade

11. 5. 2023 avtor: Uredništvo
anketni vprašalnik

Odprto je javno posvetovanje o evalvaciji Strategije EU o mladih, ki bo za na spletni strani Evropske komisije za reševanje na voljo vse do 2. avgusta 2023.

Cilj posvetovanj je zbrati informacije, strokovno znanje in mnenja vseh zainteresiranih, da bi lahko na podlagi dokazov in meritev presodili, kako uspešna je bila strategija EU za mlade na polovici obdobja izvajanja. K posvetovanju lahko prispevate tako, da izpolnite spletni vprašalnik.

Dobrodošli so prispevki mladih in glavnih zainteresiranih akterjev strategije EU za mlade (mladinski delavci, mladinskih organizacije …) prav tako pa tudi prispevki splošne javnosti in vseh, ki jih mladinska politika EU zadeva ali jih zanima.

Vir: Evropska komisija