Kultura

Junaška brezmejnost

23. 4. 2021 avtor: Uredništvo

Dve razstavi vizualnih del dijakov Gimnazije Celje – Center v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje in Osrednjo knjižnico Celje. 

Kadar gre za predstavitev ustvarjalnosti mladih, je težko reči, da je ta nenavadna, primerna času epidemije. Ustvarjalnost je le ena, tista, ki se izvije iz človeka, njegovih mentalnih in čustvenih stanj, tista, ki išče povezave z družbenimi parametri, bolj ali manj intimno skupnostjo, z dogajanjem tako v lastni okolici kot širše v svetu. Dijaki umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje – Center (GCC) tako v Likovnem salonu Celje in v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti Celje (Zavod Celeia Celje) med 15. in 22. 4. predstavljajo del tistega brezmejnega ustvarjanja, ki bolj kot likovno formo postavlja v ospredje vsebino in nujnost izražanja. Istočasno pa se v Osrednji knjižnici Celje odpira plakatna razstava Moj junak/My hero, ki je plod medgeneracijskega sodelovanja med Univerzo za tretje življenjsko obdobje Celje (U3ŽO) in GCC.

Z naborom projektov, izdelkov in idejnih načrtov, ki so jih mladi ustvarili predvsem v času zaprtih šol in med poukom na daljavo, razstava predstavlja sledi, misli in vzgibe, tisto, kar tako v življenju kot v procesu učenja trenutno opredeljuje mlade ustvarjalke in ustvarjalce. Šola namreč tudi ob sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti omogoča dijakom umetniške gimnazije delo z vrhunskimi slovenskimi umetnicami in umetniki, ki skušajo sodelujočim odpreti vrata v spoznavanje sodobnih umetniških praks, procesualnih pristopov v izgradnji umetniškega dela in njegove artikulacije. Letos so to bili fotograf Jaka Babnik, vizualni umetnici Maja Hodošček in Neža Knez, slikarja Boris Oblišar in Dalibor Bori Zupančič ter kipar Franc Purg. Na razstavi v Likovnem salonu skozi medije fotografije, videa, risbe in s prepletanjem besedila, zvoka ter grafičnih podob odpiramo pogled iz slike v prizor kreativnosti. S to idejo skušajo preseči tako stroge formalne zakonitosti umetniškega izdelka kot tudi tiste meje, ki se na novo zarisujejo s fenomenom pandemije.

Moj junak/My hero pa je serija plakatov, ki so jih mladi umetniki z GCC ustvarili na podlagi pisem v angleškem jeziku, ki so jih spisali udeleženci krožka angleščine na U3ŽO.

Dalibor Bori Zupančič, eden izmed mentorjev, je ob razstavi zapisal: »Brezmejno« je kot naslov pričujočega umetniškega dogodka protiutež, ki fizično izolacijo – ne zgolj metaforično – premaguje z močjo ustvarjalnosti. In z mladostno energijo, ki stremi k temu, da se trenutni »svet na daleč« čimprej spremeni v »svet na blizu« …

Z obema razstavama GCC napoveduje tudi tradicionalno pomladansko študijsko razstavo, ki se bo v Osrednji knjižnici Celje odprla 14. 5. 2021 in bo vključevala prerez celoletnega dela dijakov in mentorjev umetniške gimnazije likovne smeri na GCC.

Vir: Gimnazija Celje – Center