Okolje in trajnost

Kaj je trajnostni turizem?

27. 7. 2022 avtor: Uredništvo

Študija, ki jo je leta 2018 objavila Nature Climate Change, je pokazala, da turizem predstavlja 8 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Zato je pomembno, da se preusmerimo k bolj trajnostnemu modelu turizma.

Trajnostni turizem je po opredelitvi Svetovne turistične organizacije odgovorni turizem; takšen, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, pa tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev. Načela trajnosti se nanašajo na okoljske, gospodarske in socialno-kulturne vidike razvoja turizma.

Trajnostni turizem na okoljskem področju stremi k zmanjšanju onesnaženosti zraka, vode in zemlje, zmanjšanju količine odpadkov, krepitvi kakovosti in značilnosti pokrajine ter zavarovanju in ohranjanju narave, rastlin in živali, medtem ko je na podnebnem področju cilj zmanjšati vpliv turizma na podnebje in povečati prilagajanje turizma podnebnim spremembam.

Na družbeno kulturnem področju izboljšuje kakovost življenja v lokalnih skupnostih, krepi in spoštuje kulturno in zgodovinsko dediščino, različnost turističnih krajev in tradicijo. Na gospodarskem pa zagotavlja konkurenčnost turističnih krajev in podjetij, da se ta lahko uspešno razvijajo in prinašajo dolgoročne koristi, skratka da zagotavlja socialno-ekonomske koristi za skupnost, ki živi v turističnih destinacijah.

Izraz eko turizem je podvrsta trajnostnega turizma in se uporablja za turizem, kjer je glavna destinacija so naravna in neokrnjena območja (ne da bi na destinaciji pustili svoj pečat) in ne urbana naselja  – predstavlja alternativo množičnemu turizmu. Eko turizem stremi k zagotavljanju dolgoročne trajnosti potovalne industrije z združevanjem lokalnih skupnosti, turistične industrije in naravovarstvenikov.

V začetku je bil trajnostni turizem poznan tudi kot zeleni turizem – turizem majhnega obsega, ki ljudi spodbuja k obiskovanju naravnih območij. Zadnje čase pa se v zvezi s pojmom pogosto povezuje izraz »greenwashing«, ki se nanaša na podjetja, ki ne vlagajo toliko truda v to, da bi bila njihova dejavnost bolj trajnostna, hkrati pa ustvarjajo podobo zelenega turizma, ne da bi prispevala k okolju in lokalnim skupnostim.

Trajnostni turizem v Sloveniji

Slovenski turizem je vzpostavili zeleno shemo, ki spodbuja trajnostno delovanje, združuje trajnostna prizadevanja in promovira zelene zgodbe slovenskega turizma. Poleg tega Slovenije sodeluje tudi pri evropskem projektu Evropske destinacije odličnosti, ki spodbuja razvoj trajnostnega turizma v Evropi. Destinacije odličnosti so: Soška dolina, Solčavsko, Reka Kolpa, Idrija, Laško, Brda, Koper in Podčetrtek.

Za še več informacij o trajnostnem turizmu še naprej redno spremljajte mlad.si, kjer bomo naslednji teden objavili članek o z nasveti in destinacijami za trajnostna potovanja.