Zdravje

Kaj pa mi psihologija sploh koristi?

24. 11. 2023 avtor: MEPI – Mednarodno priznanje za mlade
plakat

Za dan dejavnosti so učenci devetih razredov Osnovne šole Orehek v okviru projekta Mala šola psihologije sodelovali v delavnicah, kjer so raziskovali in iskali odgovore na vprašanja kot so: Kaj sploh je psihologija?, Kaj čutim?, Kako lahko pomagam sebi ali drugim v stiski? in Kaj so duševne motnje?.

Vodja projekta mag. psih Tea Tomažič ter prostovoljki Katarina Slimšek in Katarina Bratina so 18. septembra skozi interaktivne delavnice na inovativen način predstavile znanje psihologije kot orodje za boljše razumevanje lastnih občutkov, misli in vedenja.

Namen delavnic je mladim pomagati razumeti, zakaj se počutijo, kot se počutijo, ter kako bolje obvladovati svoje občutke in vedenje. Skozi ta pristop si prizadevajo odpraviti mite in tabuje, ki obkrožajo duševne motnje in stiske, ter mladim omogočiti razvoj veščin, kako prisluhniti in razumeti ljudi v stiski.

Mladostniki se srečujejo s številnimi stiskami, denimo zahtevnosti v izobraževanju, družinske razmere, družbena pričakovanja, tehnološke spremembe, tekmovalnost in vrstniški odnosi. Ti pritiski pogosto povzročajo stres in vodijo v duševne stiske. Čeprav je ozaveščanje o skrbi za telesno zdravje, kot sta zdrava prehrana in redna telesna vadba, v izobraževalnih ustanovah že precej prisotno, je še vedno opaziti pomanjkanje informacij o preventivnih ukrepih za ohranjanje dobrega psiho-socialnega zdravja.

Premalo se govori o duševnih motnjah, njihovih simptomih in prepoznavanju znakov duševnih stisk, zato mladi pogosto ne vedo, kje poiskati pomoč ali podporo, ko se soočajo s temi težavami. Mnogo imajo že v zgodnjih najstniških letih nenadzorovan dostop do socialnih omrežij in medijev, kjer pa so lahko informacije o duševnih motnjah in oblikah samopomoči nepopolne ali napačne.

Delavnice so bile izvajane tudi na drugih šolah po Sloveniji, med drugim SIC Ljubljana ter SŠ Zagorje. Pozitiven odziv udeležencev kaže na velik interes za krepitev pogovora o tematiki duševnega zdravja.