Aktivno državljanstvo / Info točka

Kaj povedo podatki o življenju mladih v Sloveniji

8. 8. 2019 avtor: Uredništvo

Vsako leto Statistični urad RS (SURS) pred mednarodnim dnem mladih objavi podatke, ki orišejo življenje mladih v Sloveniji. In kaj nam lahko statistika pove o življenju mladih? Marsikaj, predvsem iz področij zaposlovanja, izobrazbe in kako so na splošno zadovoljni s svojim življenjem. Spodaj predstavjamo nekaj dejstev iz življenja mladih, najdete pa tudi seznam raziskav, ki dajejo vpogled v življenje in dojemanje mladih.

Po najnovejših podatkih SURS-a lahko vidimo, da je v začetku 2019 Slovenija štela 309.000 mladih prebivalcev (15–29 let). Več kot polovica izmed vseh se je izobraževala, večina mladih je bila na splošno zadovoljnih s svojim življenjem. Med mladimi zaposlenimi je bilo zaposlenih za nedoločen 54 % in za določen čas 46 %. In kaj še govorijo podatki za leto 2018:

Letos spomladi smo bili seznanjeni tudi z rezultati najnovejše raziskave o mladih v Sloveniji z naslovom Slovenska mladina 2018/2019. Razbrali smo lahko, da:

Nekateri podatki so torej spodbudni (manj pogosto uživajo alkohol in redkeje kadijo, s športom se ukvarjajo bolj kot v preteklosti, vedno več je mladih s tercialno izobrazbo…) nekateri pa še vedno dvigajo obrvi: število prekarnih zaposlitev se iz leta v leto veča veča, stres občutijo bolj pogosto, nezanimanje za slovensko politiko se je povečalo, individualizacija narašča.

Če bi želeli narediti bolj poglobljeno analizo življnenja mladi, lahko podatke najdete v naslednjih analizah in raziskavah v preteklem obdobju:

Primerjalna analiza mladih iz regionalne raziskave Youth Study Southeast Europe 2018/2019 je dostopna tu.