EU zadeve

Kaj predsedovanje pomeni za mladinski sektor?

16. 7. 2021 avtor: Uredništvo

Mladinski sektor v Sloveniji podpira in zaznamuje različnost oblik združevanja mladih v mladinske organizacije. Čas predsedovanja Slovenije Svetu EU je za mladinski sektor odlična priložnost za spodbujanje politične participacije v sklopu aktivnosti in dogodkov, ki bodo mlade spodbudili k udejstvovanju v širše politično dogajanje na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni EU.

Direktorica Urada RS za mladino mag. Dolores Kores je ob začetku predsedovanja v sporočilu za javnost poudarila, da Slovenija podpira prizadevanja organizacij mladinskega sektorja, da mladim predstavijo pomembnost in vlogo tega šestmesečnega obdobja, saj jim bo to omogočilo večjo stopnjo soudeležbe in vključevanja v procese odločanja.

Urad RS za mladino v času predsedovanja Slovenije Svetu EU načrtuje več aktivnosti v sodelovanju z različnimi deležniki. Glavna tema so državljanski prostori za mlade, ki jo naslavlja 9. Evropski mladinski cilj.

Mladinski sektor je to temo začel naslavljati že v lanskem letu, natančneje v drugi polovici leta 2020. Osrednji dogodek, kjer so to temo naslovili, je bil Nacionalni spletni posvet mladinskega sektorja, ki je potekal novembra 2020. Skozi različne aktivnosti so predstavili izzive na področju državljanskih prostorov, oblikovali predloge za participacijo mladih in izpostavili problematike prostorov za mlade.

V času predsedovanja bodo v sklopu različnih aktivnosti naslavljali tudi vidik epidemije Covid-19, o čemer so opravili tudi razpravo med mladimi in v mladinskem sektorju v Sloveniji.

Ključno je, da mladinski sektor obdobje predsedovanja izkoristi za okrevanje po epidemiji, saj je “epidemija povzročila težave na vseh ravneh življenja, izrazito prizadet pa je tudi mladinski sektor. To morda ni vidno na prvi pogled, saj se je mladinski sektor na razmere zelo hitro prilagodil s svojo fleksibilnostjo, je nedavno svoja opažanja delila direktorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores.

Mladinski sektor bo tako v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu EU in v okviru osrednje teme državljanskih prostorov ter razpravi o prihodnosti Evropske unije, poskušal krepiti vlogo soudeležbe mladih: spodbuditi sposobnosti mladih za prenovo družbe, okrepiti medsektorski značaj mladinske politike, spodbuditi vključevanje mladinske dimenzije v druge sektorske politike, pospešiti dostop mladih do samostojnosti in odgovornosti, omogočiti možnosti neformalnega izobraževanja in razvoj ustreznih oblik priznavanja izkušenj in znanj, pridobljenih v okviru organizacij in drugih oblik prostovoljnega sodelovanja ter predvsem spodbujati aktivno participacijo mladih in upoštevati njihovo mnenje.

V šestmesečnem ciklu predsedovanja bodo nastali različni dosjeji, ki so pomembni za razvoj in prihodnost mladinskega sektorja ter mladih. Pri predsedovanju slovenije svetu EU je  pomembno, da so vključeni različni akterji in da pobude za osrednje teme pridejo s terena, kjer se mladinsko delo v največji meri odvija in mladim ponuja priložnosti za soudeležbo v varnih fizičnih in virtualnih prostorih ter jim pr tem nudi vso potrebno podporo za osebnostni in karierni razvoj.