Izobraževanje

Kaj prinaša novo šolsko leto 2023/24?

29. 8. 2023 avtor: Uredništvo
vpis v srednje šole

S prihodom novega šolskega leta se v Sloveniji obeta vrsta svežih sprememb, izvemo pa lahko tudi že, kdaj so v tem šolskem letu počitnice in prosti dnevi!

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo prenovljen šolski koledar za prihajajoče šolsko leto 2023/2024, nedavno pa je minister dr. Darjo Felda napovedal tudi nekaj drugih novosti prihajajočega šolskega leta.

Koledar novega šolskega leta 2023/24

Koledar določa pomembne datume, ki se nanašajo na razporeditev pouka, počitnic ter izpitnih obdobij za osnovne in srednje šole v Sloveniji.

1. 9. začetek pouka in objava sklepa o izboru predmetov na Nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)
30. 10. – 3. 11. jesenske počitnice
25. 12. – 2. 1. novoletne počitnice
15. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja v SŠ (kjer imajo 2 obdobji)
31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja v OŠ
1. 2. začetek poklicne mature – zimski rok
11. in 12. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole
19. 2. – 23. 2. zimske počitnice za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije
26. 2. – 1. 3. zimske počitnice za učence z območja JV Slovenije, Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije
5. 3. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
27. 4. – 2. 5. prvomajske počitnice
3. 5. pouka prost dan (po odločitvi ministra)
7. 5. splošna matura, slovenščina (italijanščina, madžarščina) – esej
7. 5. NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
9. 5. NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in iz tujega jezika za 6. razred
21. 5. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike SŠ
22. 5. razdelitev spričeval za zaključne letnike SŠ
23. – 28. 5. priprava na splošno maturo, poklicno maturo, zaključne izpite
29. 5. začetek splošne in poklicne mature (spomladanski rok) ter začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju za zaključne letnike SŠ (dopolnilni in popravni izpiti)
10. 6. začetek obdobja ustnih izpitov mature
14. 6. zaključek pouka za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
17. 6.-1. 7. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev 9. razreda (1. rok)
21. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike SŠ (razdelitev spričeval 24. 6.)
24. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
26. 6. – 31. 8. poletne počitnice
26. 6. – 9. 7. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev od 1. do 8. razreda (1. rok)
4. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (spomladanski rok)
11. 7. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (spomladanski rok)
19. 8. – 30. 8. izpitni roki za predmetne in popravne izpite učencev od 1. do 9. razreda (2. rok)
23. 8. začetek splošne in poklicne mature (jesenski rok)
10. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi (jesenski rok)
17. 9. seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi (jesenski rok)

Novosti v koledarju

Minister Felda je dodal dodaten prost dan med prvomajskimi počitnicami, kar bo šolarjem omogočilo daljši oddih in možnost za počitek.

Minister Felda o novostih razpravljal na konferenci ravnateljev

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je nedavno sodeloval na 9. konferenci ravnateljic in ravnateljev slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na dogodku je predstavil aktualne in prihajajoče spremembe ter izboljšave v vzgoji in izobraževanju. Poudaril je tudi pomen zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja ter krepitve bralne pismenosti ter digitalnih kompetenc med vsemi udeleženimi v izobraževanju.

Spremembe v izobraževalnih normativih

Načrtovane spremembe normativov bodo omogočile večjo fleksibilnost in prilagodljivost pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami ter vzpostavile boljše pogoje za delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Poleg tega se bo posodobila tudi ponudba glasbenih šol, kar bo omogočilo več vpisnih mest za glasbeno izobraževanje.

Nadaljnje razvojne aktivnosti in ukrepi

Poleg sprememb v šolskem koledarju in prilagoditev normativov se ministrstvo ukvarja tudi z dolgoročnimi razvojnimi projekti. Med njimi so kurikularna prenova, sistemsko reformo za krepitev digitalnih kompetenc ter modernizacija srednješolskega izobraževanja.

Prav tako se intenzivno izvajajo ukrepi za reševanje pomanjkanja učiteljev, vključno s štipendijami in spodbudami za vzgojiteljske in učiteljske poklice.

Poudarek na bralni pismenosti in trajnostnem razvoju

V luči nekoliko slabših rezultatov bralne pismenosti med četrtošolci je minister izpostavil pomen krepitve te kompetence. Nacionalni svet za bralno pismenost pripravlja akcijski načrt, ki bo usmerjal učne načrte in programe za krepitev bralne pismenosti med šolarji.

Minister je poudaril, da je ta cilj skupen vsem strokovnim delavcem in da se razvoj bralne pismenosti tiče celotne družbe.

Dvig vpisnih mest za dijake

Za dijake se obeta tudi povečanje števila vpisnih mest, minister napoveduje vsaj 550 dodatnih vpisnih mest.

Skupna vizija za vzgojo in izobraževanje

Novi šolski koledar in nadaljnji razvojni projekti kažejo na to, da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje usmerjeno v izboljšanje kakovosti izobraževanja ter ustvarjanje spodbudnega okolja za učence, dijake, in zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

S spreminjajočimi se potrebami in izzivi se Slovenija odločno odziva z inovativnimi rešitvami ter nenehnim prizadevanjem za izboljšanje izobraževanja na vseh ravneh.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, STA