Izobraževanje

Kaj prinaša študentsko življenje?

2. 10. 2019 avtor: Uredništvo

Študentsko življenje je eno izmed najbolj pestrih življenjskih obdobij. Poleg mislenih naporov in treniranja discipline  k pestrosti vsekakor pripomorejo študentske ugodnosti, kot so subvencije prehrane in bivanja, štipendije, študentsko delo, mednarodne izmenjave, popusti. Dovolj? Ne, tudi študentski žuri so del študentskega življenja. V nadaljevanju najdete pomembne informacije glede študentskih ugodnosti in obveznosti

Študij

Posvetite se predvsem in najprej študiju – redno obiskujte predavanja in vaje, delajte sproti, dodatno se izobražujte. Vsekakor je že na začetku pomembno, da se pozanimate, katere obveznosti vključuje posamezen predmet (seminarske naloge, obvezna prisotnost na predavanjih in vajah, sprotno preverjanje znanja …). Pred začetkom izpitnih obdobij preverite, katere obveznosti morate opraviti in kakšni so pristopni pogoji za posamezne izpite. Prav tako se dobro seznanite z delovanjem spletnih portalov univerz, preko katerih se prijavljate na izpite in odjavljate od izpitov, prav tako pa sproti preverjate rezultate izpitov in drugih študijskih obveznosti.

Bivanje

Če je tvoja fakulteta izven kraja stalnega prebivališča in se vsakodnevno ne prevažaš, lahko subvencionirano bivaš v javnih in zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih s subvencijo. Vse informacije v zvezi z uveljavljanjem in prijavo v študentske domove ali glede subvencij pri zasebnikih najdete tukaj.

Prehrana

Po Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) so upravičenci do subvencionirane študentske prehrane vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo ostalih gospodarskih dejavnosti.  Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi vsi študenti tujih univerz, ki v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v okviru mednarodnih izmenjalnih programov.

Kako do študentskih bonov za prehrano najdete na spletni strani Študentska prehrana.

Prevoz

Pravico do subvencioniranega prevoza lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Več informacij o tem, kdo je upravičen do subvencije, kako jo pridobiti in o cenah vozovnic tukaj.

Zdravje

Študenti so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi (npr. iz naslova delovnega razmerja, registriranega s.p.-ja, statusa družbenika in poslovodne osebe), vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let.

V Sloveniji poznamo tri osnovne vrste zdravstvenih zavarovanj:

Več informacij tukaj.

Študentsko delo

Študentsko delo lahko opravljajo posamezniki, dokler imajo status dijaka ali študenta, torej dokler ne diplomirajo ali se zaposlijo. Poteka preko študentskih servisov. Zaslužek preko študentskega servisa ni omejen, saj je bil z noveliranjem Zakona o dohodnini ukinjen zgornji census (res pa je, da pri višjem zaslužku plačaš višjo dohodnino). Začasno in občasno delo dijakov in študentov je od 1.2.2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaradi česar se od te vrste dela plačujejo polni prispevki (15,5 % dijaka ali študenta in 8,85 % delodajalca), dijakom in študentom pa so priznane tudi sorazmerne pravice iz naslova pokojninske dobe.

Novost v študijskem letu 2019/20 je ta, da bo vzpostavljena evidenca študentskega dela, v polnem obsegu bo zaživela leta 2020. V parlamentarnem postopku je tudi zakonski predlog, s katerim se predlaga dvig minimalne urne postavke z zdajšnjih 4,13 na 4,99 evra neto.

Vse informacije najdeš tukaj.

Mobilnost 

Na izmenjavo se lahko podate po uspešno zaključenem prvem letniku študija, izmenjava pa lahko traja 3, 6 ali 12 mesecev. V Sloveniji so študentom na voljo programi Erasmus, praksa Erasmus in Ceepus. Prav tako se lahko udeležite neformalnih tečajev in poletnih šol preko različnih mednarodnih društev. Študentje, ki nameravate sodelovati v mednarodni izmenjavi, morate biti pozorni predvsem na začetek marca tekočega leta, ko je razpisan rok za prijavo.

Če se odločate za študij, prakso ali druge oblike mobilnosti v tujini, si vzemite dovolj časa za pripravo. Pomembno je, da pravočasno zberete vse pomembne informacije iz preverjenih virov. Upoštevajte lastne želje in zmožnosti (jezikovne, finančne …). Programi, ki omogočajo aktivnosti na področju visokega šolstva so:

Več tukaj.

Štipendije

Štipendije se razlikujejo po namenu, pogojih za pridobitev, višini in obveznostih. Večino jih podeljuje država, obstajajo pa tudi kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo različna podjetja ali pa občinske. Pomembno je, da veste, da imate možnost kandidiranja za pridobitev državne, kadrovske ali Zoisove štipendije. Pri državnih štipendijah rok za oddajo ni določen, saj lahko kandidirate tudi med študijskim letom, ko se spremeni socialno stanje v družini. Svetujemo vam, da se dobro seznanite s pogoji za pridobitev štipendije in s tem, kakšni so nadaljnji pogoji za ohranjanje štipendije. 

Od 1. januarja bodo veljale nekatere spremembe pri državnih štipendijah. Doslej je cenzus za pridobitev štipendije znašal 576,89 evra, zaradi odprave varčevalnih ukrepov in sprostitve 5. dohodkovnega razreda pa so do štipendije upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evra. Povprečna štipendija za študenta je lani znašala 122 evrov.

Informacije o vrstah štipendij, kajkšni so pogoji in roki tukaj.

Študentski popusti

Ko imate status študenta, bodite pozorni tudi na razne študentske popuste. Kot dokaz, da ste študent, vam služi študentska izkaznica. Zato priporočamo, da jo imate vedno s seboj.

Vir: uredništvo mlad.si
Foto: Pexels