Vključenost

Kako s pomočjo e-Nefiks postaneš mladinska delavka

30. 12. 2019 avtor: Uredništvo

V začetku decembra so tri Nefiks tutorke pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo Mladinski delavec/Mladinska delavka (NPK). Svoje izkušnje in znanja, izobraževanja in usposabljanja iz področja pa so morale tudi dokazati z zbirno mapo. Pot pa se je začela že mesec in pol nazaj, ko so prvič obiskale Ljudsko univerzo Kranj (izvajalec preverjanja za NPK), kjer so prejele prve komentarje in nasvete glede naše vloge in zbirne mape, le to pa so v končni obliki oddale v novembru.

Kaj so potrebovale za opravljanje NPK-ja?

Najprej so morale pripraviti osebno zbirno mapo, v kateri so zbrana vsa znanja in spretnosti, ki so jih pridobile med opravljanjem poklica mladinski delavec, s prostovoljnim delom, udeležbo na izobraževanjih, s samoučenjem ipd., ter ji dodati življenjepis in referenčno pismo, s katerim so dokazale, da imajo najmanj eno leto izkušenj področja mladinskega dela in osvojena ključna znanja, navedena v poklicnih standardih Mladinski delavec/mladinska delavka:

Pot do zbirne mape skozi Nefiks

Najprej so odprle e-Nefiks, vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. V e-Nefiksu so poskušale beležiti vse svoje izkušnje, vendar so kar hitro ugotovile, da bo potrebno vpise urediti in dopolniti s cilji, samovrednotenjem, zabeležile so, kaj so se naučile, kako so doživljale proces in kako uspešne so bile pri uresničevanju zadanih ciljev. e-Nefiks omogoča potrjevanje vpisov iz strani mentorja z IP naslovom računalnika, pri tisku pa omogoča tudi poseben prostor za pečat in podpis mentorja – kar je bilo precej priročno, saj je Ljudska univerza v Kranju želela, da vsa dokazila potrdijo uradne osebe z žigom in podpisom. 

Sangara je takole opisala njihovo pripravo zbirne mape: “Tekom izdelave osebne mape sem spoznala, da je e-Nefiks precej preprost in priročen. Ko pripraviš nov vpis in ga pošlješ mentorjem v potrditev, ga ta lahko popravi in dopiše še svoje mnenje. Poleg tega ti lahko mentorji v sistemu e-Nefiks izdajo tudi priporočilo. Po vseh letih dela z mladimi je to kar lepa potrditev, da vse prostovoljske dejavnosti niso bile zaman,” je za zaključek dodala Sangara.

Vir in foto: Nefiks