Zaposlovanje

Kako se je študentsko delo spremenilo v zadnjih letih?

20. 5. 2022 avtor: Uredništvo
Kako se je študentsko delo spremenilo v zadnjih letih?

Študentsko delo se v Sloveniji izvaja še vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja, v tem času pa se je na področju študentskega dela spremenilo marsikaj, ne le urna postavka, ki od januarja 2022 znaša 6,17€ bruto, kar je 5,21€ neto. Kaj so torej glavne razlike med študentskim delom danes in študentskim delom pred 5 ali 10 leti?

V letu 2015 se je študentsko delo oprispevčilo z zakonom ZUJF-C in se tako bistveno podražilo. Posledično redni zaposlitvi in ostalim oblikam dela ne predstavlja več nelojalne konkurence. Za 100€ neto honorarja študenta delodajalec danes plača 167,06 €. Od študentskega dela se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, študentom pa prav tako teče pokojninska doba. Plačujejo se tudi prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbo pri delu.

Visokošolska in šolska zakonodaja sta se v zadnjih letih zelo poostrili: veljajo strožji pogoji za prepise med šolami in fakultetami, težje se pridobi statusa študenta ali dijaka, tisti, ki pavzirajo, pa nimajo več statusa študenta. Posledično so zlorabe statusa študenta oziroma dijaka (tudi za namene opravljanja študentskega dela) zelo otežene oziroma onemogočene. Z uvedbo evidenc v šolskem sistemu, kjer se v realnem času preverja študentske statuse, se je preprečilo vse možnosti ponarejanja potrdil o vpisu in fiktivnega vpisovanja. Podatki se pridobivajo direktno od Ministrstva za izobraževanje, iz evidenc udeležencev izobraževanja in enotne evidence študentov.

Študentje imajo v bolonjskem študiju veliko (več) sprotnih obveznosti in obveznih prisotnosti kot pred leti v starih programih, zato tudi opravljajo manj študentskega dela. Hkrati študentje vedno bolj iščejo in se odločajo za strokovna dela v smeri študija, saj prepoznavajo pomen delovnih izkušenj in kompetenc. To je posledica kampanj o pomenu relevantnih delovnih izkušenj ter navsezadnje tudi večje ponudbe prostih del s strani delodajalcev, saj imajo zato študentje več izbire. Na večjo možnost izbire in večje število oglasov za delo je vplivala tudi velika gospodarska rast. Dijaki in študentje imajo zato večjo izbiro del, saj je ponudba prostih del zelo velika. Zato lahko izberejo tista dela, ki so bolj strokovna in ki si boljše plačana.

V praksi se trenutno z večjimi težavami soočajo tuji študenti. Ti so postavljeni v zelo nehvaležen in težak položaj, saj se težje vpišejo v slovenske izobraževalne programe. Po novem namreč obstaja pogoj dokazovanja zadostnih financ za selitev v Slovenijo. Dokazati morajo, da imajo najmanj 400 € sredstev za mesec, kar znaša skoraj 5.000 € na leto.

Vir: e-študentski servis