Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Kako zasukati volan v pravo smer?

27. 2. 2019 avtor: Celjski mladinski center

V petek, 15.2.2019, je Celjski mladinski center v sodelovanju s projektnimi partnerji, Zavodom VOZIMKlubom študentov občine Celje in Zavodom MOVIT (projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus+), uspešno izpeljal še zadnje, tretje srečanje projekta Zasukaj volan v pravo smer.

S projektom »Zasukaj volan v pravo smer« so omogočili aktivno udeležbo ter opolnomočenje mladih in mladinskih delavcev za sooblikovanje prometne varnosti med mladimi v njihovem lokalnem okolju. Cilj projekta je skozi strukturiran dialog med lokalnimi odločevalci, mladimi in mladinskimi delavci, oblikovati konkretne predloge in rešitve za izboljšanje prometne varnosti med mladimi.

Na prvem srečanju sta prisotnim svojo zgodbo predstavila ambasadorja Zavoda VOZIM, Nino Batagelj, ki se je poškodoval pri skoku v vodo in Žiga Breznik, ki nosi posledice prometne nesreče. Mladi so spoznali, kako hitro se ti lahko življenje, ob sekundi nepremišljenosti, obrne na glavo. Seznanila sta jih tudi z najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč ter jih pozvala, naj bodo v prometu odgovorni ter varni. Sledil je  terenski del, kjer so mladi ob spremstvu mladinskih delavcev preučevali konkretne težave v prometu, ki jih zaznavajo v lokalnem okolju, jih fotografirali, zapisovali, spremljali. Mladi so preizkusili tudi simulator prevračanja in z mladinsko delavko Celjskega mladinskega centra, Katjo Kolenc, izvedli dnevno evalvacijo. 

Drugo srečanje je prav tako potekalo v Celjskem mladinskem centru, kjer so terensko delo in izkušnje prenesli na papir in strnili v predstavitev. Med terenskim delom so dijaki zapisali težave v prometni varnosti, ki so jih raziskovali v skupinah po različnih lokacijah. Na drugem srečanju so ugotavljali in zapisali, kako bi te težave lahko rešili. Pri iskanju rešitev na njihove zaznane probleme, so jim bili v pomoč primeri dobrih praks na področju prometne varnosti doma in/ali v tujini, razna statistična poročila, novice, strokovni članki. 

Na tretjem srečanju so dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko odločevalcem predstavili probleme, ukrepe in rešitve v prometu na lokalni ravni, na podlagi predhodnega raziskovalnega in terenskega dela. Na njihovo povabilo k razpravi so se odzvali in prišli:  

Tomaž Lotrič, direktor ZŠAM je med drugim pozval starejše občane k prijavi na tečaj varne vožnje, saj je z leti vedno več motilcev na cesti. Darko Jojić je izpostavil razvoj tehnologije in s tem povečano uporabo mobilnih telefonov in raznih naprav, ki ovirajo osredotočenost na promet. Prav tako je apeliral na mlade, da se v šole odpravljajo peš, uporabljajo KolesCE ali CeleBus ter zmanjšajo nepotreben promet in gnečo v Celju. Branko Verdev je spregovoril na temo iniciativ o zaprtju določenih ulic v mestnem jedru oz. samega mestnega jedra za promet, kot ima to Ljubljana. Elvis A. Herbaj je pozval, da se mladi tudi sami vprašajo, kakšen odnos imajo v prometu in kaj sami doprinesejo. Herbaj je mnenja, da lahko mladi naredimo prvi korak k večji varnosti in smo na ta način generator sprememb,  glede na to, da je dosti stvari povezanih s financami, ki v nekem trenutku niso mogoče. Povedal je še, da tudi mi soustvarjamo življenje, bivanje in odnos. Breda Arnšek, podžupanja MOC, je na koncu povedala, da se bo potrudila, da rešitve, ki ne zahtevajo veliko sredstev, poskuša s svojo ekipo v prihodnje implementirati. Tiste, ki zadevajo več finančnih sredstev žal potrebujejo dalj časa za realizacijo in so odvisne od volje več odločevalcev. 

Dosti je bilo pozivov k uporabi javnega prevoza, saj s tem ne prispevamo zgolj k manjši gneči na cesti, pač pa tudi k manj emisijam v okolje. Elvis A. Herbaj je izpostavil konkretne primere iz prakse in predstavil načrtovane spremembe, ki trenutno mirujejo. 

Prišli so do dogovora, da bodo rezultate dela z vseh srečanj (zaznave in predloge), strnili v poročilo in ga poslali odločevalcem, saj je cilj projekta sooblikovanje prometne varnosti.

V Celjskem mladinskem centru so mnenja, da kot družba lahko zelo pripomoremo k dobri prometni varnosti, že samo s tem, da upoštevamo cestno prometne predpise, ne uporabljamo telefona med vožnjo, ne vozimo pod vplivom substanc, prilagajamo hitrost, smo varen pešec ali kolesar ipd. Odločevalci so bili navdušeni nad delom dijakov,