Mladinski sektor

Kakovostno mladinsko delo – zapuščina evropskega leta mladih

24. 5. 2023 avtor: Uredništvo
udeleženci seminarja

V sredo, 24. in v četrtek, 25. maja na Uradu RS za mladino poteka mednarodni seminar z naslovom Kakovostno mladinsko delo – zapuščina evropskega leta mladih? na katerem bodo raziskali pomen opolnomočenja mladih in spodbujanja njihovega potenciala ter razmislili o prispevku evropskega leta mladih 2022 h kakovosti dela in mladinskega sektorja.

Cilj seminarja je pripraviti smernice na 4 ključna področja kakovostnega mladinskega dela:

  1. Poenoteno razumevanje kakovosti mladinskega dela
  2. Poenoten sistem beleženja aktivnosti in spremljanje učinkov mladinskega dela z rednim usposabljanjem za merjenje učinkov
  3. Vzpostavljeno podporno okolje za izvajanje kakovostnega mladinskega dela na evropski in nacionalni ter lokalni ravni
  4. Komuniciranje učinkov mladinskega dela različnim deležnikom
Merjenje kakovosti mladinskega dela je ključnega pomena

Zbrane na seminarju je najprej nagovorila v. d. direktorice Urada RS za mladino, mag. Tina Kosi, ki je izpostavila pomen merjenja kakovosti mladinskega dela.

Merjenje kakovosti mladinskega dela je ključnega pomena, saj nam pomaga razumeti učinek naših prizadevanj in zagotoviti, da so naši programi in dejavnosti učinkoviti pri doseganju zastavljenih ciljev.

mag. Tina Kosi, v. d. direktorice Urada RS za mladino

Povedala je tudi, da je merjenje kakovosti mladinskega dela bistveno za spodbujanje odgovornosti in preglednosti. Pomaga nam prikazati vrednost mladinskega dela oblikovalcem politik, zainteresiranim stranem in širši javnosti. Pomaga nam tudi opredeliti področja, na katerih je mogoče doseči izboljšave in kam je treba usmeriti sredstva.

Sledil je nagovor dr. Jerneje Jug Jerše, vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki je poudarila pomen evropskega leta mladih in aktivnosti, ki so bile v tem letu izvedene na evropski in nacionalni ravni – skupaj več kot 30.000 aktivnosti, ki so vključile več kot 150 milijonov Evropejcev. “Vlaganje v mlade je ključnega pomena, saj so prihodnost bolj zelene, trajnostne, digitalne in vključujoče Evrope. Evropsko leto se v letu 2022 ni zares zaključilo, poskrbeti moramo za še nadaljnjo vključevanje mladih v letošnjem in tudi prihodnjih letih.”

Preden so udeleženci pričeli s skupinskim delom, kjer so naslovili možnosti za enotno razumevanje kakovosti mladinskega dela ter sisteme beleženja dejavnosti in spremljanja učinkov mladinskega dela, jih je prek videa nagovoril še dr. Tomaž Deželan, ki je podrobneje spregovoril o ozadju in načinih beleženja ter spremljanja kakovosti mladinskega dela.

V času seminarja se bodo udeleženci udeležili tudi dveh študijskih obiskov in raziskali dve od številnih dobrih praks slovenskega mladinskega sektorja. Obiskali bodo Celjski mladinski center in Mladinski center Brežice.

Po zaključku seminarja bomo na portalu objavili glavne zaključke in priporočila seminarja, zato še naprej spremljajte mlad.si.