Kmetijstvo

Kakšne so priložnosti za mlade kmete_ice v Sloveniji?

26. 6. 2024 avtor: Uredništvo
žitno polje

Agrikultura je velik zaposlovalec v Evropski uniji, leta 2020 je to področje zaposlovalo 8,7 bilijona ljudi. A kmetje so v EU in tudi v Sloveniji večinoma starejši od 55 let. Zveza slovenske podeželske mladine navaja podatek, da je mladih kmetov in kmetic v Sloveniji, tj. mlajših od 35 let, ki so nosilci oz. nosilke kmetij, le še 3,5 odstotka.

Podatek je zaskbljujoč. Kaže na to, da poklic kmetovalca med mladimi ni priljubljen, kmetijstvo v Sloveniji se opušča, kmetije pa, ker ni mladih prevzemnikom, vodijo kmetje in kmetice starejših generacij. Kmetijstvo se ne modernizira in se težko prilagaja vse večjim birokratskim, ekonomskim in okoljevarstvenim spremembam.

A kje so vseeno priložnosti za mlade kmete in kmetice ter podeželsko mladino?

Javni razpisi

Nekaj javnih razpisov, ki so del Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lani in letos že objavilo in so se tudi že zaključili. Pristojno ministrstvo je v omenjenem načrtu pripravilo še nekaj ukrepov za mlade prevzemnike kmetij in modernizacijo kmetijstva v Sloveniji. Nedavno sta bili uvedeni dve bazi, e-Kmetijstvo in e-Kmetija, ki bodo (vsaj mladim) morda nekoliko olajšali oddajo dokumentov in poročil. V pripravi je tudi priročnik Pomič pri prevzemu kmetije.

Aktualna sta dva razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Ta je ponovno objavil javne razpise AGRO FI mikro in AGRO FI mladi, ki sta namenjena podpori majhnim kmetijam in mladim kmetom. Rok za prijavo je od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev. Več informacij je na voljo na povezavi.

Včlani se v lokalno društvo ali nacionalno zvezo

Zveza slovenske podeželske mladine je zelo aktivna organizacija za slovenske mlade s podeželja. Na svojem spletnem mestu navajajo, da nevladna, nestrankarska in prostovoljna zveza vključuje tudi vse tiste, ki čutijo pripadnost podeželju. Združuje društva podeželske mladine iz vseh regij, promovira njihovo delo, aktivnost in dogodke in pripreja skupna posvetovanja.

Predsvsem pa je omenjena zveza edini neposredni predstavnik podeželske mladine na nacionalni ravni. Predvsem je to pomembno na področju mladih kmetov in kmetijske politike, saj se zveza vedno zagovarja vzpostavitev kmetijskega okolja, ki bo mladim kmetom omogočalo trajnostni razvoj kmetij, primerno plačilo in dostojno življenje. Pomembno je, da se o mladih kmetih in kmeticah ne odloča brez njih.

Zveza vsako leto za spodbudo in podporo inovativnosti mladih kmetov podeljuje naziv Inovativni kmet – kmetica. Lani so podelili štirinnajsti naziv zapovrstjo.

Pokaži svoje znanje in tekmuj!

Ključno je, da se mlade kmete in kmetice v javnosti vidi, sliši in spoštuje. Zveza redno pripravlja posvete, srečanja, izobraževanja, sestanke, tekmovanja in kmečke igre. Predvsem omenjene igre med poletjem organizira skoraj vsako društvo podeželske mladine. Včlani se v društvo in tekmuj!

Eden izmed dogodkov, ki izpostavlja mlade in jim ponuja možnost za razvoj podjetniških idej v živilnopredelovalni industriji, pa je tudi tekmovanje Ecotrophelia Slovenija. Tao spodbuja inovativnost in konkurenčnost mladih študentov, ki se strokovno in znanstveno ukvarjajo s hrano. Lani je zmagala ekipa PestoArt, ki je pripravila zelenjavne omake.

Naj se glas mladih kmetov in kmetic sliši. Naj kmetijstvo spet postane vrednota. Angažiraj se in obveščaj o pomenu slovenskega podeželja, njegovih marljivih in vztrajnih ljudeh ter zdravi in lokalno predelani hrani.