Zaposlovanje

Karierni labirint – skozi labirint proti cilju

21. 7. 2020 avtor: Zavod Nefiks

Na Zavodu Nefiks so 29. junija z animatorji Viškega oratorija izvedli prvi Karierni labirint – karierno igro, v kateri mladi razmišljajo o svoji karierni poti, na podlagi odločitev pa najdejo svojo pot iz labirinta. Zaradi varnosti in upoštevanja navodil NIJZ so vse aktivnosti izvedli na ploščadi Mladinskega centra Vič.

Namen Kariernega labirinta je mlade opolnomočiti na njihovi karierni poti tako, da bodo seznanjeni s ključnimi informacijami, ki jih potrebujejo za oblikovanje svoje karierne poti. Hkrati pa mladi spoznavajo sebe, svoje kompetence, lastnosti, želje in veščine.

Mladi so po zaključku labirinta povedali, kaj jim je bilo najbolj všeč: “Najbolj so mi bile všeč teme, o katerih smo razmišljali, saj se mi zdijo pomembne. Dobri so tudi citati, ki so nas motivirali,” in “res so mi bile všeč pozitivne misli in dobri listi z nalogami, ki so nas usmerjali v razmišljanje.”

Mladi so v evalvaciji tudi napisali, kaj bi si želeli spremeniti. Želijo si, da bi v aktivnostih, ki se dogajajo zunaj labirinta, dodali več poudarka na konkretnih primerih – predloge in želje bodo na Zavodu Nefiks upoštevali, saj želijo, da vsak udeleženec dobi informacije, ki mu bodo pomagale pri oblikovanju karierne poti. Izpostavili so tudi, da bi želeli, da so motivacijske misli zapisane v slovenščini, saj so rekli, da niso vsi vešči v angleščini.

Na splošno pa so bili vsi udeleženci zadovoljni z izvajanjem, saj so pridobili veliko novih informacij, ki jih bodo potrebovali pri gradnji svoje karierne poti.

Karierni labirint se bo v primeru sproščenih omejitev zbiranja iz strani NIJZ izvajal čez poletje v mladinskih centrih, v novem šolskem letu pa tudi v srednjih šolah. V kolikor želite, da se Karierni labirint izvede pri vas, jih kontaktirajte tukaj.

*Projekt Karierni labirint financira Urad za mladino MOL.

Vir in foto: Zavod Nefiks