Šport

Katalog športnih doživetij, ki bogatijo mladinski turizem

29. 12. 2023 avtor: Turistična zveza Slovenije
naslovnica

Z izdajo obsežnega kataloga je Turistična zveza Slovenije tudi formalno zaključila osnovnošolski festival Turizmu pomagala lastna glava in srednješolski/višješolski mednarodni festival Več znanja za več turizma za šolsko leto 2022/2023.

Turistični podmladek je v lanskem šolskem letu ustvarjal na temo športna doživetja bogatijo mladinski turizem. V katalogu so predstavljeni najboljši turistično-športni produkti iz kar 30 slovenskih osnovnih šol ter 20 srednjih in višjih šol iz Slovenije, BIH, Srbije, Italije in Portugalske. V natečaju Več znanja za več turizma je letos sodelovalo kar 33 srednjih in višjih šol, v natečaju Turizmu pomaga lastna glava pa 98 slovenskih osnovnih šol.

»Stroka jasno izpostavlja, da vsi tisti, ki se ukvarjate s športom, ne postajate močnejši samo fizično, pač pa s tem krepite tudi svoj um. S športom se mladi naučite reševati probleme, poleg tega znate sprejemati tudi poraze in kritike,« je v uvodniku zapisal predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak, ki je v Sloveniji oral ledino na področju organiziranega mladinskega turizma. 

Černjak je poudaril, da sodi Slovenija med najbolj športne države na svetu, ima ogromno najboljših športnikov na svetu, kar je spretno izkoristila Slovenska turistična organizacija (STO), ki je za leti 2022 in 2023 za osrednjo promocijsko temo izbrala športni turizem. Globalno prepoznavni športniki, kot so Primož Roglič, Tadej Pogačar, Luka Dončić in Janja Garnbert, so postali slovenski ambasadorji turizma.

»Verjamem, da na obeh festivalih dosegamo cilje, ki jih vedno poudarjam in zagovarjam: druženje, povezovanje, skupno ustvarjanje, projektno delo, predstavitev turističnih poklicev, dobro delovanje turističnih krožkov ter skrb za naravno in kulturno dediščini«, pa je poudaril predsednik ocenjevalne komisije Jure Sodja. Osebno je navdušen, da v projektu Več znanja za več turizma vsako leto sodeluje več šol iz tujine, zato je na festivalu dobi tudi kakšno idejo za izlet.

V letošnjem šolskem letu 2023/2024 bo turistični podmladek ustvarjal na temo Okusni zakladi. Mladi bodo ustvarjali lokalne kulinarične spominke s trajnostnim pridihom.

Katalog Športna doživetja bogatijo mladinski turizem je dostopen je na povezavi, dobite pa ga lahko tudi na Turistični zvezi Slovenije (Miklošičeva 38, Ljubljana).