Zaposlovanje

Katera dela za generacijo Z so letos najbolje plačana?

18. 6. 2024 avtor: Uredništvo
pisalna miza z računalniki

Trenutno največji posrednik začasnih in občasnih del za dijake in študente e-študentski servis je zbral podatke o letošnjem zaposlovanju prek študentske napotnice. Še posebej so ugotovitve pomembne za generacijo Z, ki že opravlja in se zanima za poklice prihodnosti, in za delodajalce.

Najbolje plačana dela

Kot so na omenjenemu servisu zapisali v sporočilu za javnost, trenutno na trgu ponudba del presega povpraševanje mladih, kar vpliva na urne postavke, ki so višje tudi zaradi višjih življenjskih stroškov in boljših pogojev dela. 

Najbolje plačana študentska dela so tista, ki zahtevajo specifično znanje in veščine. Med taka dela spada denimo poučevanje plavanja, pri katerem je dijak ali študent plačan od 14 evrov bruto dalje na uro. Nadpovprečno plačilo dosega denimo delo v digitalnem marketingu (20 evrov bruto na uro) in v zdravstveni negi (17,43 evrov bruto na uro).

V zadnjih dveh letih se je povprečna urna postavka za študentsko delo povišala za približno 1,31 evra bruto na uro. To predstavlja 18-odstotno povečanje, kar je za dobrih pet odstotnih točk višje od inflacije.

V začetku leta se je minimalna urna postavka zvišala s 6,92 evra bruto (5,85 evra neto) na 7,21 evra bruto (6,20 evra neto). Trenutno povprečna urna postavka za študentsko delo znaša 8,44 evra bruto na uro (7,13 evra neto na uro). Gibanje urnih postavk kaže na postopno rast povprečne urne postavke, kar odraža pomanjkanje kandidatov za študentska dela in posledično povišanje plačil za privabljanje mladih kandidatov. 

Nekoliko večja tudi ponudba študentskih del

Kot o navedli na e-študentskem servisu, je ponudba študentskih del še vedno bistveno večja od povpraševanja kandidatov, kar dodatno dokazuje pomanjkanje kandidatov za delo ob rekordni zaposlenosti. Ob tem je ključno, da se povečuje ponudba specifičnih del.

Delodajalci iščejo šolajoče mlade predvsem za dela, ki so povezana s strokovnimi področji študija, kot so računalništvo, inženiring, digitalni marketing in podobno. Ti trendi kažejo na premik v ponudbi študentskega dela od splošnih del k tistim, ki ponujajo specifične izkušnje in kompetence, koristne za karierno rast. Še vedno pa je v ponudbi strežba, za katero delodajalci težko dobijo kandidate.

Študenti in dijaki pretežno iščejo dela, ki so povezana z njihovo smerjo šolanja, prinašajo pomembne kompetence in vodijo do rednih zaposlitev. Mladim sta pomembna tudi ugled delodajalca in dobro plačilo.

Ponudba študentskih del je zato v primerjavi z lani po oceni servisa večja za približno pet odstotnih točk, obseg študentskega dela v urah pa je sicer v zadnjih 15 letih upadel za 50 odstotnih točk.