Podjetništvo

Kje najti podporo na svoji podjetniški poti?

20. 1. 2020 avtor: Uredništvo

V uredništvu smo pridobili opise spobud, ki jih različna ministrstva izvajajo za mlade. Tokrat objavljamo spodbude, ki jih izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) skozi aktivnosti, ki predstavljajo in ponujajo priložnosti mladim inovativnim podjetnikom na začetku lastne podjetniške poti ali pri podpori že obstoječi. 

Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

MGRT preko izvajalske agencije SPIRIT Slovenija izvaja program Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, v okviru katerega si prizadevajo, da mladi tekom izobraževanja pridobijo pomembne kompetence, ki jih zahteva današnji globalni trg. Le-te bodo mladi potrebovali pri svoji poti, ne glede na to ali jih bo ta vodila na samostojno podjetniško pot ali pa bodo delovali kot zaposleni. Skozi program snovne in srednje šole spodbujajo k izvajanju različnih aktivnosti med mladimi, kot so:

V povezovanju s podpornim okoljem za podjetništvo (subjekti inovativnega okolja) organizirajo regijske izbore najboljših poslovnih idej mladih. Nacionalni izbor bo potekal v okviru tekmovanja POPRI. Svojo idejo lahko prijavite do 31.1.2020. V letu 2020 bodo izvajali tudi druge spremljevalne aktivnosti za večjo promocijo spodbujanja omenjenih kompetenc med mladimi (npr. spletna borza podjetniških idej mladih,…).

Podjetniško usposabljanje za učitelje in profesorje

Za učitelje in profesorje organizirajo različna usposabljanja, namenjena dopolnjevanju splošnih znanj s področja podjetniške aktivnosti, načrtovanju in realizaciji poslovne ideje, pripravi lenih aktivnosti na področju dela z mladimi, ipd. V letu 2020 bo MGRT za oba zgoraj navedena projekta namenil 270.000 EUR.

Podporno okolje za podjetništvo

Spodbude preko Slovenskega podjetniškega sklada (za mlade oziroma mlada podjetja)

Podjetnikom začetnikom preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) nudijo finančne spodbude v vseh fazah podjetniške poti, od neposrednih spodbud podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem ter povratnih virov v obliki semenskega in tveganega kapitala.

Na ministrstvu so mnenja, da je “ustrezna in razvojnemu ciklu primerna finančna podpora nujno potrebna za hitrejši in intenzivnejši razvoj poslovnih idej oz. projektov. Pomembno pa je, da imajo mlada podjetja na razpolago ustrezno okolje somišljenikov, najsodobnejše podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki jim pomagajo skozi najbolj kritične točke rasti mladega podjetja pri posameznih produktih.” Zato za mlada podjetja izvajajo “SPS dvojčke”, ki podjetjem poleg ustrezne finančne spodbude omogoča tudi dostop do potrebnih znanj in izkušenj mentorjev ali drugih svetovalcev in strokovnjakov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Foto: SPIRIT Slovenija