Zdravje

Koalicija NVO na področju zdravja

22. 10. 2019 avtor: Uredništvo

Predstavniki ključnih nevladnih organizacij s področja javnega zdravja ter člani in podporniki novonastalega Združenja za kronične nenalezljive bolezni (zKNB), ki tvorijo koalicijo nevladnih organizacij s področja javnega zdravja so včeraj pripravili zaključno srečanje s predstavitvijo ključnih rezultatov s podporo Ministrstva za zdravje v obdobju 2017-2019. 

Na zaključni konferenci so predstavili rezultate programov, ki jih je v minulih treh letih sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Med ključnimi rezultati velja zlasti omeniti nekatere uspešne skupne zagovorniške akcije, kot je npr. preprečitev časovnega zamika pri uvedbi enotne embalaže za tobačne in povezane izdelke ter ustavitev postopkov legalizacije konoplje za psihoaktivne namene ter njegove komercializacije. Skupaj so omenjene organizacije dosegle preko 3000 medijskih objav, z aktivnostmi pokrile preko 250 šol, usposobile pa preko 200 izvajalcev učinkovitih programov v Sloveniji.

Na področju preventive je bil v zadnjem nekajletnem obdobju zlasti znotraj nevladnih organizacij dosežen občuten premik k izboljšanju znanja in veščin preventivnih delavcev ter kakovosti preventivnega dela, zlasti na področju šolske in družinske preventive ter celovitejšega skupnostnega preventivnega pristopa na lokalni ravni. 

Koalicija nevladnih organizacij s področja javnega zdravja tudi ti izpostavlja, da je sofinanciranje Ministrstva za zdravje ključno pripomoglo k boljšim in vidnejšim rezultatom. »Tudi na področju preventive velja razmišljati in aktivno uporabljati koncept vseživljenjskega učenja. Pomembno je dojeti, da v tej »zgodbi« ne gre za nas nevladnike in naše življenjepise, temveč za končne ciljne skupine otrok, mladostnikov, ranljivih družin in drugih. In šele takrat bomo lahko kakovosti dali zeleno luč v našem vsakodnevnem delovanju, kar se bo na dolgi rok slej kot prej pokazalo tudi v dejanskem doseganju želenih rezultatov. Ti pa so povezani zlasti z optimalnim procesom socializacije in razvoja otrok in mladih«, je povedala Sanela Talić, vodja preventivnih programov na Inštitutu Utrip.

V izjavi za javnost ugotavljajo, da so se nevladne organizacije na področju javnega zdravja v preteklem obdobju (tj. pred letom 2017) pogosto zelo stihijsko, posamično in »ad hoc« lotevale zagovorništva in bile pri tem tudi neuspešne (npr. prodaja alkohola na športnih prireditvah, kajenje v gledaliških predstavah). Rezultati zadnjih skupnih zagovorniških akcij kažejo, da je edina pot do uspeha skupno delo in sodelovanje, zato smo v zadnjem obdobju dosegli uspešno uveljavitev skupnega zavezništva oziroma koalicije nevladnih organizacij ter v letošnjem letu tudi ustanovitev Združenja za nenalezljive kronične bolezni (zKNB). »Pogosto smo v javnosti videni kot tisti, ki želimo igrati varuško družbi, čeprav so številne navade pregovorno odločitve posameznikov. To je voda na mlin industirji, ki dobro ve, da so navade posledica številnih okoljskih in družbenih dejavnikov, ki jih zna sama dobro ustvarjati prek različnih marketinških prijemov. Naše organizacije te prijeme omejujejo in spreminjajo okolje ter družbo preko naši akcij zaradi česar smo velik trn v peti industrije«, je izpostavila Urška Erklavec, podpredsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Pred letom 2017 tudi niso izvedli nobenih skupnih komunikacijskih akcij ali kampanj, kar se je z občutno večjo finančno podporo Ministrstva za zdravje zelo spremenilo. Pogosteje navzven komunicirajo skupaj, s skupnimi sporočili za javnost in novinarskimi konferencami, v zadnjem letu (2019) pa tudi s skupnimi celovitejšimi kampanjami, kot je npr. “Ker alkohol ni mleko”

Vsi navedeni in predstavljeni rezultati kažejo na to, da je povezovanje v nevladnem sektorju na področju javnega zdravja ključno za uspeh in izboljšanje stanja. 

Dogodek vsekakor predstavlja pozitivno točko preloma za nadaljnje še kakovostnejše sodelovanje v nevladnem sektorju na področju javnega zdravja. »Načrtovani programi in aktivnosti za naslednje obdobje sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje kažejo na še večji obseg in kakovost skupnih projektov in akcij, zlasti na področju alkoholne politike, nekemičnih zasvojenosti in preventive na splošno«, je za konec dodal Matej Košir, vodja mreže Preventivna platforma in direktor Inštituta Utrip.

V koalicijo nevladnih organizacij s področja javnega zdravja so vključeni Inštitut Utrip in Mreža Preventivna platformaInštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvojMladinska zveza Brez izgovora SlovenijaNacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25 x 25Zavod VOZIM in Mreža “NVO varujejo naše zdravje”.

Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Foto: unsplash