Aktivno državljanstvo / Zaposlovanje

Konferenca ‘Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!’

13. 3. 2023 avtor: Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Mladi Plus

Trg dela je vedno bolj prekaren. Atipične oblike dela že več let izpodrivajo redne zaposlitve, pojavljajo se t. i. nove oblike dela. Na Sindikatu Mladi plus se že od našega nastanka delujemo na področju mladih na trgu dela in vsako leto znova opažamo, da so mladi podvrženi vedno večji prekarizaciji, ki jih spremlja v nadaljnjem življenju. Posledica tega so, da se mladi vedno kasneje in vedno težje osamosvojijo, ne morejo dolgoročno razmišljati o lastni prihodnosti, vse to pa vpliva tudi na njihovo duševno zdravje. Odločevalci pogosto govorijo, da se je treba boriti proti prekarnosti, ampak brez konkretnih načrtov, kako to res doseči.

S tem namenom v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Državnim svetom organiziramo konferenco ‘Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!’, na kateri bomo skupaj z deležniki, ki delujejo na tem področju, naslovili položaj (mladih) delavk in delavcev na trgu dela ter oblikovati priporočila, ki bi izboljšala njihov položaj. Konferenca bo potekala v ponedeljek, 27. marca 2023, ob 8:30 v dvorani Državnega sveta.

Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo se dogovorili, da bo rezultat konference predstavljal skupni načrt za izboljšanje položaja (mladih) delavk in delavcev na trgu dela, ki bo naslavljal vse relevantne deležnike, ki se bodo k izvajanju tega načrta tudi resno zavezali in v prihodnje z odločnimi političnimi in ostalimi ukrepi resno pristopili k boju proti prekarnosti.

Prijave na konferenco zbiramo preko tega obrazca do 17. marca 2023. Prijava je obvezna, saj je treba Državnemu svetu vnaprej posredovati podatke o vseh udeležencih in udeleženkah vnaprej.