Mobilnost mladih

Konzorcij pod vodstvom Mreže MaMa uspešno zaključil projekt EU and Youth (EUYOU)

31. 3. 2021 avtor: Mladinska mreža MaMa

Slovenski projektni konzorcij, ki ga sestavljajo Mreža MaMa, krovna mreža slovenskih mladinskih centrov, IPM Inštitut, agencija IPM Komunikacije in 10 mladinskih centrov iz celotne Slovenije, je zaključil aktivnosti na projektu EU and Youth (EUYOU). Gre za pilotni projekt, ki je naslovil trenutne in bodoče mobilne EU državljane, preko spleta in na terenu.

EUYOU je pilotni projekt vključevanja mobilnih EU državljanov v demokratične procese v državah, v katerih gostujejo, ki ga financira Evropska komisija preko programa Rights, Equality and Citizenship (REC). Konzorcij 13 slovenskih partnerjev je v ta namen pripravil in izvedel inovativno metodologijo demokratičnega vključevanja, ki je slonela na digitalni in terenski kampanji.

V okviru digitalne kampanje je bila vzpostavljena spletna stran s katalogom pravic mobilnih EU državljanov, ki jim jih omogočajo nacionalna zakonodaja, evropski pravni red in mednarodne konvencije ter pogodbe. V sklopu spletne strani bo delovalo tudi brezplačno svetovalno središče, kamor so se lahko za nasvet obrnili tako tujci – državljani EU, ki prebivajo v Sloveniji, kakor tudi Slovenci, ki se odločajo za krajši ali daljši odhod v tujino. Delovanje spletnega svetovalnega središča je bilo podkrepljeno še s kampanjo ozaveščanja na družbenih omrežjih.

Terenska kampanja je zajemala 40 dogodkov v 10 mladinskih centrih iz celotne Slovenije. Gre za 4 tipe dogodkov, ki so se odvili v vsakem izved mladinskih centrov, od medkulturnih izmenjav do dialoga z odločevalci. Njihov namen je bil medsebojno spoznavanje, medkulturni dialog, krepitev politične pismenosti in stiki z odločevalci, dogodki pa so bili namenjeni predvsem slovenski mladini in tujim državljanom EU, ki prebivajo v Sloveniji.

Zaradi epidemije COVID-19, ki se je začela v času začetka aktivnosti projekta, so se soočili s pomanjkanjem mobilnih EU državljanov, ki bi jih nagovorili, hkrati pa so bili prisiljeni aktivnosti prenesti na splet. Posledično so pripravili metodologijo digitalnih dogodkov, mladinski centri pa so vanje vključili več kot 500 mladih in mobilnih EU državljanov iz cele Slovenije.

Partnerji projekta si želijo, da bi projekt pripomogel k lajšanju mobilnosti EU državljanov ter krepitev vključevalnosti lokalnih demokratičnih skupnosti, zaradi česar so vso dokumentacijo projekta pripravili v angleškem jeziku in k bodočemu sodelovanju povabili 10 mladinskih organizacij iz različnih EU držav, ki bodo v sklopu strateških partnerstev in drugih možnosti nadalje razvijali EUYOU resurse in skušali projekt implementirati v svojih državah.

Za dodatne informacije o projektu: info@mreza-mama.si030 618 628 in www.mreza-mama.si

Vir: Mreža MaMa