Vključenost

Koristna gradiva s področja humanitarnega prostovoljstva, ki so nastala v okviru projekta »AVENIR«

17. 5. 2021 avtor: Voluntariat

Marca 2021 se je zaključil dve in pol letni projekt opolnomočenja lokalnih skupnosti na različnih področjih humanitarnega delovanja preko humanitarnih prostovoljcev – AVENIR. Projekt je potekal pod vodstvom francoske nevladne organizacije France Volontaires, v partnerstvu z Zavodom Voluntariat ter tremi gostiteljskimi branžami v državah Z Afrike – France Volontaires Gvineja, France Volontaires Togo in France Volontaires Senegal.

Cilj projekta je bil izboljšati obvladovanje tveganj za nesreče v lokalnih skupnostih z delovanjem mednarodnih in nacionalnih prostovoljcev. S projektom so želeli vplivati na politike vključevanja mladih v humanitarne akcije v zahodni Afriki. Pošiljajoči organizaciji Zavod Voluntariat in France Volontaires sta na humanitarne projekte v Gvinejo, Senegal in Togo poslali 28 evropskih in 9 nacionalnih prostovoljcev. 28 mescev smo izvajali podporne aktivnosti z lokalnimi organizacijami na temo zdravja, varnosti preskrbe s hrano in podnebnih sprememb.

Prostovoljci so bili akterji preprečevanja, obvladovanja tveganj in izboljšanja odpornosti prebivalstva pred ponavljajočimi krizami povezanih s Covid-19 in odzivi na težave. Prostovoljci so delovali na področjih, kot so: obalna in rečna erozija, obvladovanje tveganj za varnost, varnost preskrbe s hrano, varstvo okolja, zdravje skupnosti, voda in sanitarije ter ravnanje z odpadki.

V okviru projekta je bilo pripravljenih več gradiv – vodičev in ključnih sporočil za nadaljnje delo na področju prostovoljstva in humanitarnega dela:

Vloga prostovoljcev v humanitarnem delu: Zaključki na temo kapitalizacije izkušenj

Praktični vodič za stroko v mednarodnih prostovoljskih programih

Prostovoljstvo v humanitarni dejavnosti: Referenčni vodič za izvajalce »Mobilizacija –odhod – Spremljanje nacionalnih in evropskih prostovoljcev, vključenih v humanitarne dejavnosti in za Odpornost«

Ključna sporočila o prostovoljstvu: Namenjeno političnim odločevalcem