Angažiraj se / Okolje in trajnost

Kratke prehranske verige

5. 6. 2019 avtor: Uredništvo

Mestna občina Ljubljana sodeluje v projektu Zelene nabavne verige za povečevanje deleža lokalno pridelane hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah, ki ga izvaja skupaj s Turizmom LjubljanaTovarno trajnostnega turizma GoodPlace in Zadrugo Jarina.

Kratka veriga pomembno vpliva na kakovost obroka. S krajšanjem poti med pridelovalci in potrošniki se bistveno zmanjša ogljični odtis na okolje, kmetijski pridelki in izdelki pa, zaradi obiranja v polni zrelosti in kratkega časa od obiranja do priprave jedi in postrežbe, ohranijo svežino in visoko prehransko vrednost.

Lokalna hrana je v lokalnem okolju pridelana hrana, ki od njive do krožnika potuje najkrajši čas. Lokalni trg pomeni območje, oddaljeno približno do 60 km. Zaradi kratke poti je hrani zagotovljena svežina, višja hranilna vrednost ter s tem kakovost živil. Hrana in živila, pridelana v lokalnem okolju, se vključujejo v koncept lokalne trajnostne oskrbe, ki predstavlja lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo trajnostno proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih – od njive do krožnika v lokalnem okolju.

V Mestni občini Ljubljana stremijo k povečanju deleža lokalno pridelane hrane v obrokih, ki jih mladini nudijo vzgojno-izobraževalne institucije v njenem območju. Šole, vrtce in domove je tako povezala z lokalnimi pridelovalci.

Cilji, ki jih zasledujejo, so:

Oceno vplivov prehranske in kmetijske politike na zdravje prebivalcev RS zaradi pristopa k Evropski uniji si lahko preberete v poročilu za Ministrstvo za zdravje.