Kultura

Kulturno-umetnostna vzgoja za šolsko leto 2022/23

12. 7. 2022 avtor: Uredništvo

Objavljamo napoved različnih nacionalnih dogodkov in projektov ter skupnih strokovnih usposabljanj na področju kulturno-umetnostne vzgoje, s čimer želijo na Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvu RS za kulturo (MK) in Zavodu RS za šolstvo (ZRSŠ) prispevati k lažjemu načrtovanju kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ).

Podporna okolja s področja kulturno-umetnostne vzgoje:

Kulturni bazar – nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje

Tukaj je dostopen portal Kulturni bazar, ki služi kot nacionalno stičišče kulturno-umetnostne vzgoje. Informira o aktualnem dogajanju na področju, napoveduje strokovna usposabljanja, ki jih pripravljajo v okviru projekta Kulturni bazar, ter usposabljanja po posameznih področjih kulturno-umetnostne vzgoje, predstavlja nove projekte in programe, festivale in akcije na vseh njenih področjih, tudi medresorskih. Vključuje e-Katalog ponudbe, rubriki Gradiva in kulturno umetnostne vzgoje na daljavo ter ponuja informacije o sorodnih portalih in nacionalnih projektih.

e-Katalog ponudbe kulturno-umetnostne vzgoje za šolsko leto 2022/23

Dostopen je tukaj in deluje v obliki spletnega imenika slovenskih kulturnih ustanov iz kulturno umetnostne vzgoje. Omogoča pridobivanje informacij po posameznih področjih KUV, po starostnih skupinah otrok in mladih, po regijah, vključuje neposredne kontakte in povezave s koordinatorji KUV v kulturnih ustanovah itd. Obsega tudi ponudbo strokovnih usposabljanj, namenjenih strokovnim delavkam in delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi. Del kataloga je dostopen izključno registriranim koordinatorjem KUV z uporabniškim imenom in geslom ter ponuja možnost komentiranja objavljenih vsebin. Več informacij o KUV v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar je zbranih tudi v Kulturoplovu, preletu kulturno-umetnostne ponudbe za vrtce in šole. Knjižica je v e-obliki dostopna na tej povezavi v rubriki Gradiva.

Mreža koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ

Nacionalna mreža koordinatorjev KUV, ki povezuje koordinatorke in koordinatorje KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti, se vsako leto krepi. V šolskem letu 2021/22 je v mrežo vključenih že 657 koordinatorjev KUV iz VIZ iz vse Slovenije. Namen mreže sta dostopnejša kakovostna KUV v VIZ ter partnersko povezovanje VIZ in kulturnih ustanov – vabimo vas, da si več o imenovanju in registraciji koordinatorjev KUV ter ugodnostih, ki jih to prinaša, preberete tukaj. Registrirane koordinatorke in koordinatorji KUV prejemajo mesečna obvestila KUV, ki prinašajo novosti v ponudbi kulturnih ustanov, o razpisih in možnostih partnerskega povezovanja VIZ in kulturnih ustanov ter vabila na posebne dogodke za koordinatorje.

Časovnica pomembnejših nacionalnih medresorskih kulturnovzgojnih projektov in dogodkov:

e-Kulturni bazar 2022, od 25. junija do 25. avgusta na portalu Kulturni bazar

E-strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022 prinaša izbor dogodkov s Kulturnega bazarja 2022, ki je potekal 31. marca v Cankarjevem domu v Ljubljani. Predavanja bodo na ogled od 25. junija do 25. avgusta na tej povezavi. Vabljeni, da si ogledate posamezne dogodke v sklopu e-Kulturnega bazarja ali pa se udeležite celotnega strokovnega usposabljanja. Ogled je brezplačen, udeleženci celotnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Strokovno usposabljanje Tkemo mrežo ustvarjalnosti 2022, 29. avgusta 2022 v Mestni knjižnici Kranj

Tik pred začetkom novega šolskega leta ZRSŠ, MK, MIZŠ in Cankarjev dom v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj pripravljamo že peto strokovno usposabljanje registriranih koordinatork in koordinatorjev KUV iz VIZ, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilji enodnevnega usposabljanja Tkemo mrežo ustvarjalnosti so spoznavanje, partnersko povezovanje, izmenjava dobrih praks in skupen razmislek o novostih, ki jih pripravljajo na področju KUV. Vabilo in program usposabljanja bosta do konca junija objavljena na spletnih straneh Kuturnega bazarja in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Udeleženci brezplačnega strokovnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Nacionalni mesec skupnega branja 2022 (NMSB 2022) z Beremo skupaj, od 8. septembra do 9. oktobra 2022

Tudi letos bodo povezovali skupna prizadevanja ter z najrazličnejšimi dejavnostmi spodbujali zavedanje o pomenu in pomembnosti branja. Želimo si, da bi prav vse generacije brale, si knjige izposojale in jih kupovale. Letošnja rdeča nit NMSB je povezava med branjem in gibanjem. Spletni dogodkovnik (ureja Andragoški center RS – ACS) vse leto omogoča dostop do informacij o dogajanju, povezanem s knjigo, branjem, bralno kulturo na območju celotnega slovenskega družbenega prostora – tudi v slovenskih skupnostih, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije. Vse VIZ vabijo, da v dogodkovniku napoveste ter predstavite različne dejavnosti bralne pismenosti in bralne kulture, ki jih boste organizirali v tem letu. Tako bo na zemljevidu bralne pismenosti in bralne kulture viden tudi vaš VIZ (dogodke, tudi virtualne, lahko vnašate vse leto, mogoč je tudi vnos vsebin, ki ste jih že izpeljali). NMSB 2022 bodo začeli s posvetom Vizualno pripovedovanje. Od ilustracije do stripa, ki ga 9. septembra organizira Bralno društvo Slovenije (BDS) v sodelovanju z ZRSŠ, med osrednje dogodke pa uvrščajo tudi nacionalni projekt Rastem s knjigo (nosilka Javna agencija za knjigo RS), praznovanja ob 17. septembru, dnevu zlatih knjig, začetku branja za bralno značko in jesenska izobraževanja (nosilec Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS), projekt #športajmoinberimo ter posvet ABC bralne pismenosti IV (nosilka Mariborska knjižnica, dogodek bo potekal v zaključnem tednu NMSB 2022, med 3. in 7. oktobrom 2022 na spletu. Tako kot doslej bo NMSB 2022 spremljala nacionalna komunikacijska akcija Beremo skupaj (vodi jo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS). V sklopu projekta Beremo skupaj so likovno podobo NMSB 2022 soustvarili študenti in študentke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje – Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija). Tako se z NMSB 2022 pridružujejo evropskemu letu mladih, že tradicionalno pa je povezan s Tedni vseživljenjskega učenja, ki jih vodi ACS. Dejavnosti NMSB 2022 sofinancirajo JAK, ACS in ZRSŠ.

Nacionalni posvet Vizualno pripovedovanje. Od slikanice do stripa., 9. septembra 2022 na Filozofski fakulteti (UL) v Ljubljani

Posvet Vizualno pripovedovanje. Od slikanice do stripa. nadaljuje razmišljanja o vizualni pismenosti in njenem pomenu za družbo, ki jih je zastavil lanski prvi posvet v Cankarjevem domu. Ob bralni pismenosti je namreč prav vizualna pismenost ključna pri razumevanju branja kot vrednote, obenem pa pomembna za razvijanje drugih specifičnih ter dandanes nujno potrebnih pismenosti, kot sta na primer medijska in digitalna. Predavatelji, med njimi so tudi priznani avtorji, bodo likovno tematiko in besedila osvetlili s teoretičnih vidikov, skozi prizmo ustvarjanja, s pomočjo kritiških odmevov in s pogledom likovnega urednika. Posvet je namenjen strokovni in širši javnosti: vzgojiteljem, osnovnošolskim in srednješolskim profesorjem slovenščine, likovne oz. umetnostne vzgoje, vsem, ki se v šolah ukvarjajo s književnostjo, bibliotekarjem, umetnostnim zgodovinarjem, likovnikom, zaposlenim v muzejih in galerijah, staršem ter vsem, ki jih zanimata slikanica in strip. Organizator posveta je Bralno društvo Slovenije (BDS) v sodelovanju z ZRSŠ ter MIZŠ, MK in s podporo FF UL. Posvet sofinancirata JAK in ZRSŠ. Program posveta in prijavnica bosta junija objavljena na spletni strani BDS in ZRSŠ. Udeležba je brezplačna, udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

#športajmoinberimo v šolskem letu 2022/2023 v osrednjih območnih knjižnicah

Sodelovanje kulture, vzgoje in izobraževanja ter športa v okviru Evropskega tedna športa je že tradicionalno, z nacionalnim medresorskim programom #športajmoinberimo ga povezujejo tudi z NMSB 2022. Program pripravlja Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice (izvršni producent projekta) v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Zvezo športnih zvez (OKS), MK, MIZŠ, ZRSŠ, JAK, Pionirsko – Centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL, Združenjem splošnih knjižnic ter revijo Bukla. Program namenjamo učenkam in učencem s statusom športnika/športnice ter dijakinjam in dijakom, vključenim v športne oddelke, nosilci vsebin na dogodkih so slovenski vrhunski športniki in športnice. Ključno pri programu, ki ga finančno podpirata OKS in JAK, je sodelovanje šole in knjižnice. Več o projektu tudi tukaj. V 2022 bo program potekal še v Mariborski knjižnici (26. 9.), Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (12. 10.), Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica (15. 11.) in Knjižnici Velenje (2. 12.). Oktobra bo Univerza v Mariboru v sodelovanju Univerzitetne knjižnice Maribor in Študentskih domov UM pripravila dodaten dogodek za študente športnih smeri. Program se bo izvajal enkrat mesečno tudi v letu 2023.

Nacionalni Teden kulturne dediščine 2022 (TKD 2022), od 24. septembra do 8. oktobra 2022

TKD 2022 je namenjen spodbujanju zavedanja pomena o kulturni dediščini in izvajanju vsebin s tega področja med otroki in mladimi. TKD je tesno povezan z Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD). Želijo si, da bi ob letošnji temi (Vz)trajnostna dediščina čim več VIZ obiskalo številne brezplačne prireditve po vsej Sloveniji. Celoten program je dostopen tukaj pod geslom Teden kulturne dediščine. Nosilec projekta je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v sodelovanju s partnerji MK, MIZŠ, ZRSŠ, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Skupnostjo vrtcev Slovenije.

Nacionalni posvet Dvig kulturnega kapitala dijakov poklicnih in strokovnih šol, 10. oktobra 2022 v Slovenski kinoteki v Ljubljani

Na prvem medresorskem strokovnem posvetu o KUV v poklicnih in strokovnih šolah bodo spregovorili o pomenu kulturnega kapitala za karierni in osebni razvoj dijakov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Vključevanje kulture in umetnosti v izobraževanje dijakom omogoča drugačne izkušnje, širi obzorje njihove ustvarjalnosti, odpira celo paleto kariernih poti in ustvarja povezave z novimi svetovi ter tako vpliva na razvoj kompetenc za poklice prihodnosti. Predstavili bodo nekaj primerov dobrih praks vključevanja kulture in umetnosti v učni proces ter udeležencem pokazali možnosti partnerskega sodelovanja med šolo in kulturno ustanovo oz. med učiteljem in umetnikom. Strokovni delavci bodo na posvetu tudi sami doživeli avtentično kulturno izkušnjo in se tako prepričali o dodani vrednosti tovrstnih pristopov. Posvet je namenjen ravnateljem in strokovnim delavcem vseh programskih enot (registriranim koordinatorjem KUV, učiteljem strokovnih modulov in splošnih predmetov, mentorjem praktičnega usposabljanja z delom …), skratka vsem, ki želijo podpreti dvig kulturnega kapitala dijakov poklicnih in strokovnih šol. Organizatorji posveta so CPI, MIZŠ, MK in Slovenska kinoteka v sodelovanju s kulturnimi ustanovami. Program posveta in prijavnica bosta septembra objavljena na spletni strani CPI in Kulturnega bazarja. Udeležba je brezplačna, udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

Mesec prostora, oktober 2022

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vas skupaj z MIZŠ in MK vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2022, ki bo oktobra potekal že deveto leto, tokrat z osrednjim sloganom »Kje bi pa ti živel?«. VIZ vabimo, da s svojimi dejavnostmi prispevate k vzgoji in izobraževanju otrok in mladih za trajnostno ravnanje s prostorom. Praznovanju Meseca prostora se lahko pridružite tudi v sodelovanju z ustanovami in nevladnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti izobraževanja o urejanju prostora in arhitekture. Program dogodkov in obširnejša predstavitev Meseca prostora 2022 bosta na voljo tukaj od julija naprej.

Slovenski teden filma, od 7. do 13. novembra 2022

Slovenski filmski center (SFC) bo ob podpori MK, MIZŠ in ZRSŠ že četrtič izvedel nacionalni projekt Slovenski teden filma, ki vsako leto poteka v tednu okrog Štigličevega rojstnega dne, 12. novembra. Letos se bomo z izborom filmov spomnili 50. obletnice smrti Františka Čápa, režiserja, scenarista in montažerja češkega rodu, ki je pomembno prispeval k razvoju mlade slovenske filmske industrije. S projektom povezujejo, gradijo most med šolo in kulturnimi ustanovami, povečujejo dostopnost, sistematičnost in dolgoročnost filmske vzgoje tako v vrtcu in šoli kakor v kulturnih ustanovah, (domači) film in filmsko ustvarjalnost približujemo različnim generacijam po vsej Sloveniji ter spodbujamo več koordiniranih formalnih in neformalnih oblik filmske vzgoje.

Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2023, 31. marca 2023 v Cankarjevem domu v Ljubljani

Največje strokovno usposabljanje KUV Kulturni bazar 2022, ki ga že 15. leto pripravljajo MK, MIZŠ, ZRSŠ, Cankarjev dom (izvršni producent) s kulturnimi ustanovami in partnerji iz različnih resorjev, bo 31. marca 2023. Vabijo vas, da v svoje letne delovne načrte za šolsko leto 2022/23 vključite obisk enodnevnega nacionalnega strokovnega usposabljanja. Strokovne delavke in delavce VIZ, še posebej pa registrirane koordinatorke in koordinatorje KUV ter predstavnice in predstavnike timov, ki v VIZ skrbite za načrtno KUV, vabimo, da v svojem LDN za šolsko leto 2022/23 načrtujete obisk enodnevnega nacionalnega strokovnega usposabljanja Kulturni bazar 2023. Več o Kulturnem bazarju, ki poleg kulture, vzgoje in izobraževanja povezuje tudi druga področja (zdravje, šport, kmetijstvo, okolje in prostor …), si lahko ogledate na spletni strani. Program in prijavnica na brezplačno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2023 bosta objavljena v začetku januarja 2023. Udeleženci brezplačnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2023, od 22. do 28. maja 2023

Umetnost je v vsej svoji raznovrstnosti bistvena sestavina celovitega izobraževanja, ki razvija dejavnega, v družbo vpetega posameznika. Med 22. in 28. majem 2023 bo v slovenskih šolah in vrtcih potekal že četrti Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2023, katerega poslanstvo je prav spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja, empatije, trajnosti in proaktivnosti. Medresorski projekt temelji ne petih ključnih stebrih, ki izhajajo iz povezovanja učiteljev, prečnega načrtovanja vsebin, razvoja učečih se skupnosti, evalvacije dosežkov ter ozaveščanja pomena in vloge umetnosti v izobraževanju. V okviru Unescovega svetovnega tedna umetnosti (Arts Education Week) se v slovenskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah zvrstijo številni dogodki, povezani z različnimi umetniškimi zvrstmi. Projekt ponuja mladim priložnost, da se odzovejo na aktualna družbena vprašanja ter jih nagovarja v duhu dialoga in aktivnega iskanja rešitev na izzive sodobnega časa. Ob zaključku 2023 bomo tako kot v prejšnjih letih pripravili zbornik prispevkov vseh vrtcev in šol. Nosilec projekta je ZRSŠ v sodelovanju s partnerji Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, MIZŠ in MK.

Vabijo vas, da se jim pridružite v nacionalni mreži KUV v čim večjem številu ter tudi vi prispevate k
dostopnosti kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje v vašem strokovnem okolju, med otroki
in mladimi ter v širši javnosti.

Vir: MIZŠ