Mladinski sektor

Letni posvet mladinskega sektorja 2022: Krojimo mladinski sektor

21. 11. 2022 avtor: Uredništvo

Mreža KROJ pripravlja ob podpori Urada RS za mladino v torek, 22. 11. 2022 v Festivalni dvorani v Ljubljani letni posvet mladinskega sektorja z naslovom »Krojimo mladinski sektor«. Na dogodku se bodo zbrali predstavniki mladinskih organizacij, mladinski delavci in drugi akterji iz področja izvajanja mladinskega dela. Skozi moderiran proces bodo izmenjevali dobre prakse in si prizadevali najti poti do uresničitve vizije močnega sektorja, ki zna in zmore odgovarjati na izzive časa in potrebe mladih.

Posveta se bo udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič, ki bo na dogodku sodeloval v dialogu z udeleženci, nato pa bo podelil tudi državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju. Mag. Tina Kosi, v.d. direktorica Urada RS za mladino, bo prisotne nagovorila v uvodu in podelila certifikate nacionalne poklicne kvalifikacije »mladinski delavec«.

Tematsko bo posvet naslavljal aktualne izzive, s katerimi se sektor v obdobju po epidemiji srečuje. To so predvsem nove kompetence, ki jih mladinski delavci potrebujejo za odgovarjanje na potrebe mladih, nastalih zaradi digitalizacije, poslabšanja duševnega zdravja in splošnega stanja duha, v katerega je ujeta ciljna publika mladih. Spraševali se bodo ali nekoč ključni komponenti mladinskega sektorja – prostovoljstvo in neformalno izobraževanje – mlade dovolj pritegneta, je »ponudba«, ki jo skupaj z mladimi organizacije ustvarjajo, dovolj »konkurenčna«, je poklic mladinskega delavca dovolj cenjen ter kako nagovarjati javnost, da bo prepoznala pomen in potencial mladinskega dela. Udeleženci se bodo o naštetih tematikah posvetovali v delovnih skupinah, nato pa jih bodo v plenarnem delu predstavili panelu zunanjih strokovnjakov in predstavnikov Urada RS za mladino.

Dogodek bo v živo spremljan na www.mlad.si.


Program dogodka: 

9.30 -> uvodni nagovori Urada RS za mladino (v. d. direktorica mag. Tina Kosi) organizatorjev (predstavnikov Mreže KROJ) in podelitev NPK certifikatov

10.00 -> uvod v tematiko – 5 navdihujočih govorcev s primeri dobrih praks sektorja                         

11.00 -> delo po tematskih skupinah                               

13.00 -> kosilo                                                                 

14.15 -> predstavitev publikacije »30 let slovenske mladine«  avtorja Tomaža Deželana

14.30 -> plenarna razprava – pogledi na prihodnost mladinskega dela

16.00 -> pogovor z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorjem Papičem 

16.30 -> Podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju

17.00 -> neformalno druženje 


Vljudno vabljeni k spremljanju!

Letni posvet mladinskega sektorja 2022: Krojimo mladinski sektor&url=https://www.mlad.si/letni-posvet-mladinskega-sektorja-2022-krojimo-mladinski-sektor/&via=mlad_si" target="_blank">