EU zadeve

Leto 2023 bo evropsko leto spretnosti

19. 10. 2022 avtor: Uredništvo

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je leto 2023 razglasila za evropsko leto spretnosti.

Zeleni in digitalni prehod prinašata ljudem in gospodarstvu EU nove priložnosti. Z ustreznimi spretnostmi lahko ljudje uspešno obvladujejo spremembe na trgu dela ter se v celoti udeležujejo v družbi in demokraciji. Na ta način nihče ne bo prezrt, gospodarsko okrevanje ter zeleni in digitalni prehod pa bodo socialno pošteni in pravični. Delovna sila, ki ima spretnosti, po katerih se povprašuje, prispeva tudi k trajnostni rasti, s tem pa tudi k večji inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.

Komisija si bo tako v prihodnjem letu prizadevala za večje, učinkovitejše in bolj vključujoče naložbe v usposabljanje in izpopolnjevanje, da se v celoti izkoristi potencial evropske delovne sile in ljudi podpre pri prehodih med zaposlitvami. Prav tako bo spodbujala usklajevanje spretnosti s potrebami trga dela ter želja in spretnosti posameznikov s priložnostmi na trgu dela, zlasti za zeleni in digitalni prehod in gospodarsko okrevanje. Poseben poudarek bo na vključevanju žensk in mladih ter oseb, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

„Na podlagi uspeha evropskega leta mladih 2022 smo za naslednje leto zastavili cilj ljudem zagotoviti spretnosti, ki ustrezajo potrebam trga dela. In to gre z roko v roki z usposabljanjem. Z evropskim letom spretnosti bomo podprli večje, učinkovitejše in bolj vključujoče naložbe v preusposabljanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, da bi v celoti izkoristili potencial naših talentov.“   

evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel

Vir: Evropska komisija