Vključenost

Letošnji mednarodni dan človekovih pravic v znamenju mladih

9. 12. 2019 avtor: Uredništvo

Vsako leto na današnji dan ob obletnici sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah zaznamujemo svetovni dan človekovih pravic. Deklaracijo je sprejela generalna skupščina Združenih narodov na zasedanju 10. decembra 1948in predstavlja temeljni dokument, ki razglaša neodtujljive pravice, do katerih smo upravičeni vsi, ne glede na raso, barvo, vero, spol, jezik, politično ali drugo mnenje, narodni ali družbeni izvor, lastnino, rojstvo ali drug status.Na voljo je v več kot 500 jezikih in je najbolj preveden dokument na svetu.

Tema letošnjega dneva je “Mladi za človekove pravice”. 

Kot so zapisali v Združenih narodih, naj bi letošnji temi botrovala 30. letnica Konvencije o otrokovih pravicah. Na to obletnico želijo izkoristiti trenutni zagon in osvetliti vodilno vlogo mladih v kolektivnih gibanjih, kot vir navdiha za boljšo prihodnost. “V okviru našega univerzalnega poziva k ukrepanju “Zagovarjamo človekove pravice”, želimo proslaviti potencial mladih kot konstruktivni dejavnik sprememb, okrepiti glas mladih in vključiti široko paleto svetovnega prebivalstva v promocijo in zaščito pravic. Kampanja, ki jo vodi Urad visokega komisarja za človekove pravice (OHCHR), je zasnovana tako, da spodbuja, pooseblja in prikazuje, kako se mladi po vsem svetu zavzemajo za pravice in proti rasizmu, sovražnemu govoru, nasilništvu, diskriminaciji in podnebnih spremembah,” v Združenih narodih utemeljujejo izbiro letošnjega gesla.

In zakaj ravno mladi štejejo?

“Ko govorimo o človekovih pravicah, govorimo o dostojanstvu“, opozarja Peter Svetina, Varuh človekovih pravic in dodaja, da se vsi ljudje rodimo svobodni, imamo enako dostojanstvo in enake pravice. V govoru ob mednarodnem dnevu na včerajšnjem sprejemu na Brdu pri Kranju je pozval k skrbi za etiko javne besede in k zavedanju, da je javno izgovorjena ali napisana beseda naša odgovornost. Država se mora po njegovih besedah takoj odzvati na stiske ljudi in z učinkovitejšimi instrumenti preprečiti revščino. Prav tako mora po njegovi oceni več pozornosti namenjati mladim in podnebnim spremembam.

S človekovimi pravicami in dostojanstvom vseh ljudi je tesno povezana izvedba in slednje Programu trajnostnega razvoja 2030, katerega zagotovitev 17 ciljev bistveno doprinese k ohranitvi človekovega dostojanstva in h kvaliteti življenja.

Združeni narodi tudi pri oblikovanju in izvajanju zadanih ciljev omenjenega programa priznavajo mlade kot ključne gradnike in izvajalce dokumenta: “Sprejetje agende 2030 je predstavljalo vrhunec obsežnega triletnega procesa, v katerem so države članice in civilna družba, vključno z mladinskimi organizacijami, oblikovale cilje za vzpostavitev trajnosti v družbi,” so mnenja v Združenih narodih.

Kako lahko sam_a prispevaš k doseganju omenjenih ciljev? Začneš lahko s tem, da se pridružiš Maratonu pisanja apelov Pišem za pravice, akciji, ki jo vsako leto izvaja Amnesty Internatonal Slovenije v sodelovanju s slovenskimi šolami in dijaškimi domovi. Lani so skupno zbrali skoraj 10.000 apelov, podpisov pod peticije in solidarnostnih sporočil. Dodali so jih k skoraj 6 milijonom, zbranim na mednarodni ravni. Več o Maratonu izveš tukaj, na njihovih straneh pa lahko obiščeš tudi Šolo človekovih pravic.

Mednarodni dan človekovih pravic poteka pod ključnikom #StandUp4HumanRights in poziva vse k opozarjanju na kršitve ter ohranjajnju človeškega dostojanstva, saj le enakost, pravičnost in svoboda preprečujejo nasilje in ohranjajo mir. Vedno in povsod se moramo zavzemati za svoje in pravice drugih. Sedaj in vsak dan.

Vir in foto: Združeni narodi