Vključenost

Letošnji nagrajenci priznanj v mladinskem sektorju so….

21. 11. 2019 avtor: Uredništvo

Tudi letos so bila v okviru posveta podeljena državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za minulo leto. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma njegove popularizacije, prejmejo pa jih najzaslužnejši posamezniki, organizacije in projekti s področja mladinskega dela. Letos je priznanja podelil dr. Jernej Štromajer, sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki pravi, da si jemlje v čast, da lahko na dogodku, kot je današnji, podeli nagrade tistim, “ki so v mladinskem delu še posebej uspešni in s svojim aktivnim in kakovostnim delom pričajo, da je za uspešno delo potrebno medsebojno sodelovanje in povezovanje, saj lahko samo tako, da stopimo skupaj, v družbi premaknemo stanje naprej.

Podeljena so bila naslednja priznanja:

Rafo Pinosa je ob prejetju nagrade izrazil veselje nad slišanim s strani mladih skozi današnji posvet ter povedal naslednje: “Vesel sem današnje razprave in sicer ravno zato, ker dokler razpravljamo o izzivih, ki jih mladi imate, je vredno ostati v tem sektorju, ko se pogovarjamo o financiranju, pa vstopamo že v svet odraslih. In takrat nas pravzaprav ne potrebujete več. Zato hvala za nagrado in hvala za današnji dan.”

V nadaljevanju si lahko preberete obrazložitev Urada RS za mladino ob podeljenih nagradah.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja – priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem obdobju je prejel Rafo Pinosa.

Rafo Pinosa vse življenje posveča delu z mladimi, ki ga doživlja kot poslanstvo. S svojo karizmo izjemno vpliva na ustanavljanje in profesionalizacijo mladinskih organizacij ter mreženje različnih organizacij na področju mladinskega dela. Pri svojem delu uporablja preventivno vzgojno metodo, ki jo je uvedel don Bosko, kar je kulturo mladinskega dela dvignilo na zelo visoko raven. S svojimi prizadevanji je številnim mladim, ki so bili dejavni v mladinskih organizacijah, omogočal  lažji prehod v življenje odgovornih odraslih. Še posebej pomemben je njegov vpliv na družbeno povezanost, ki jo je dosegel na področju dela z deprivilegiranimi in socialno šibkimi otroki ter mladostniki v kulturno, versko in narodnostno zelo raznolikem okolju priseljencev iz nekdanje skupne države, danes pa jo nadgrajuje z izvajanjem učne pomoči in individualnim spremljanjem posameznikov. Rafo Pinosa je ob svojem delu dejavno sodeloval v številnih delovnih telesih na državni ravni. Bil je član skupine za socialno izključenost v času priprave nacionalnega akcijskega programa, pozneje je bil član virtualnih skupin »Revščina« pri Centru nevladnih organizacij Slovenije in »Prostovoljstvo« pri Slovenski filantropiji. Kot eden od predstavnikov mladinskih organizacij je sodeloval v tako imenovani mešani komisiji Mladinskega sveta Slovenije in Urada Republike Slovenije za mladino pri postavljanju potranzicijskih izhodišč na področju mladinskega dela, ki so se pozneje kazala v načelih mladinskega dela in zakonodaji, ki ureja to področje. Rafo Pinosa je bil dejaven tudi na področju neformalnega izobraževanja kot odskočne deske pri zaposlovanju mladih. Danes si mladinskega dela brez priznavanja neformalnega izobraževanja ne moremo predstavljati, in tudi to je njegov pomemben prispevek k razvoju mladinskega dela. Na področju mladinskega dela je v svoji dolgi karieri deloval kot vizionar, inovator, kreativec, pobudnik, motivator in pogonski motor vsake mladinske organizacije, v kateri je deloval ali deluje še danes. 

Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem obdobju v mladinskem sektorju je prejelo Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli. 

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je bilo ustanovljeno leta 1999 kot spontana posledica neformalnega druženja mladih v povezavi s programom Kluba Metulj, ki je pozneje postal sedež društva, in kjer se je odvijala njegova redna dejavnost. 20-letno zgodovino delovanja društva zgovorno dokazujejo številni uspešno izvedeni projekti. Naj jih nekaj navedemo: Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih, Dediščina na sodobni način, v katerem so skupaj z občino in OŠ Bistrica ob Sotli ter s partnerji iz Kumrovca raziskali dediščino obeh občin in razvili dvojezično aplikacijo za telefone z operacijskim sistemom Android v okviru projekta Evropska reka, ki so ga izvedli v partnerstvu z mladinskim društvom iz sosednjega hrvaškega Kumrovca in s katerim so spodbujali pomen aktivnega državljanstva in udeleževanja mladih, avtorstvo predloga strategije za mlade v občini Bistrica ob Sotli 2015–2020, Rock ob Sotli, projekt Rast(išče) sreče (2018–2019) in še mnogi drugi. Leta 2019 je občina društvu zaupala upravljanje mladinskega hostla Gabronka, ki je prostor za zanimive prireditve, razstave in druženje mladih. Delo Mladinskega društva Bistrica ob Sotli dragoceno bogati tako Bistrico ob Sotli kot tudi celotno posavsko regijo. Društvo s svojim delovanjem pomembno prispeva k uveljavljanju mladinskega dela, pri čemer upošteva vsa načela mladinskega dela. 

Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju je prejel Celjski mladinski center za projekt mladinske izmenjave »E-ville skupnosti v boju proti sovražnemu govoru in radikalizaciji mladih«. 

V projektu mladinske izmenjave »E-ville skupnosti v boju proti sovražnemu govoru in radikalizaciji mladih« je sodelovalo 31 mladih iz Slovenije, Italije, Španije in Latvije. Izmenjava je potekala v Celjskem mladinskem centru poleti 2018, vendar so se njeni rezultati in množični učinki nadaljevali tudi leta 2019. Izvedbo mladinske izmenjave je spodbudilo opažanje mladih povečanja pojava sovražnega govora in poizkusov radikalizacije na spletu med mladimi, zato so s tem projektom poudarili pomembnost strpnosti v družbi, krepili medkulturni dialog, spodbujali medkulturno sodelovanje med mladimi in varno uporabo svetovnega spleta ter krepili zavedanje o posledicah te problematike za mlade. Z navedenim projektom je društvu uspelo v lokalni skupnosti spodbuditi pomembnost pogovarjanja  o sovražnem govoru ter negativna sporočila z različnimi metodami in praksami preoblikovati v pozitivna. Mladi so raziskovali in prepoznavali principe sovražnega govora in radikalizacije ter se spopadali z njimi, med delom pa so oblikovali tudi priročnik za mladinske delavce in odločevalce o pomenu ozaveščanja v lokalnih okoljih. Izvajalci projekta »E-ville skupnosti v boju proti sovražnemu govoru in radikalizaciji mladih« so dosegli številne učinke na mlade, lokalno skupnost in širše, med drugimi so vplivali na ozaveščanje javnosti o pomenu mladinskega dela, na družbeno povezanost, dosegli pa so tudi znatni množični in dolgoročni učinek na soudeležbo mladih v širši družbeni skupnosti.

Čestitkam vsem prejemnikom nagrad se pridružuje tudi uredništvo mlad.si.

Vir in foto: URSM