Prostovoljstvo

Letovanja ZLRO izvajalo več kot 150 prostovoljcev

2. 12. 2022 avtor: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, Ljubljana

Vsako leto se v počitniških domovih v Zgornjih Gorjah pri Bledu, Piranu, Umagu, Savudriji in Poreču zvrstijo številna letovanja, ki se jih udeležijo otroci in mladi iz različnih socialnih okolij, različnih starosti in iz različnih krajev. V organizaciji Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok (ZLRO) se znotraj Kluba vzgojiteljev ZLRO tekom leta dijaki, študentje in mladi zaposleni pripravljajo na izvedbo letovanj, kjer v vlogi vzgojitelja, športnega animatorja ali pedagoške vodje pripravijo ter izvedejo 7- ali 10-dnevno letovanje z otroki in mladimi.

V letošnji poletni sezoni 2022 so po izvedenih izobraževanjih mlade povabili k prijavi za delo na letovanjih. Polnoletni mladi so sodelovali pri pripravi, izvedbi ter evalvaciji 35 različnih letovanj. Vsakega letovanja se je udeležilo od 40 – 200 otrok in mladih (mlajših od 18 let), ki so doživeli nepozabne počitniške dni in preko aktivnosti krepili svoje gibalne sposobnosti, socialne veščine ter duševno zdravje.

Udeležence letovanj je vodilo 18 (pomočnikov) pedagoških vodij ter 153 mladih vzgojiteljev-animatorjev, ki so svoj čas, energijo, ideje in kreativnost sprva vložili v izobraževanja ter pripravo programa na letovanju, nato pa načrtovano tudi izvedli. Pri tem so se srečali z izzivi dela z otroki in mladimi, pedagoški vodje so krepili menedžerske veščine in nabirali izkušnje z vodenjem tima, ostali prostovoljci (vzogjitelji-animatorji) pa se učili sodelovanja, komunikacije, odgovornosti, skrbeli za varnost, se ukvarjali z otroki. 46 vzgojiteljev-animatorjev je delo opravljalo v večih izmenah.

Zelo mi je všeč, ker se lahko z otroci in tudi z drugimi vzgojitelji precej povežeš in gradiš odnose. Pri otrocih je zanimivo kako iskreni so in kako nezadržano ti lahko vse povejo.

Vzgojitelj ZLRO

Vzgojitelji-animatorji prihajajo iz celotne Slovenije, največ pa jih je letos sodelovali iz območij Osrednjeslovenske, Gorenjske in Savinjske regije ter Jugovzhodne Slovenije.

Mladi kot največji izziv pri delu z otroki in mladimi izpostavljajo (ne)odgovornost, izziv postavljanja meja in doslednosti upoštevanja pravil, delo z osebami s posebnimi potrebami ter sposobnost reševanja nepričakovanih situacij.

Opis vzdušja v izmeni z eno besedo s strani vzgojiteljev.

Po premaganih vseh izzivih so v jesenskem času izvedli še spletno evalvacijo ter se odpravili na zaključni izlet, ki je mladim prostovoljcem obudil spomine in vtisnil še zadnji pečat te sezone. Sedaj pa že načrtujejo leto 2023, kamor bodo kmalu povabili tudi nove člane v naš Klub vzgojiteljev ZLRO.