Mladinsko delo

Logbook 2023: uspehi in trendi v mladinskih centrih

29. 12. 2023 avtor: Mladinska mreža MaMa

Rezultati letne evalvacije v orodju Logbook za leto 2023. 

Logbook je mednarodna spletna platforma za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki jo v letošnjem letu uporabljajo mladinski centri v 8 slovenskih občinah (Ljubljana, Celje, Novo Mesto, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Brežice, Brda in Trbovlje). Orodje omogoča enotno, celovito in sistematično beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na enem mestu. Skozi pridobivanje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o mladinskem delu,  ki v ospredje dajejo glas mladih, razvija nov in sodoben pristop k beleženju učinkov mladinskega dela. 

Podatki, zbrani v orodju Logbook v veliki meri doprinašajo k vidnosti učinkov mladinskega dela na lokalni in nacionalni ravni.

V letu 2023 (do 19. 12, datuma priprave tega poročila) so organizacije, ki uporabljajo Logbook izvedle kar 18.83 aktivnosti (11.335 v prvi polovici in 7.521 v drugi polovici leta), kar skupaj predstavlja kar 100.221 ur mladinskega dela. Prevladujejo odprte aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo vsi mladi (18.847 aktivnosti v letu 2023, v primerjavi z 14.285 odprtimi aktivnostmi, ki so bile izvedene v 2022), opazimo pa lahko, da  vključeni mladinski centri v manjšem delu izvajajo skupinske, oziroma zaprte aktivnosti, ki so omejene na različne interesne in projektne skupine mladih (5.682 aktivnosti v 2023 in 4.358 aktivnosti v 2022). Pozdravljamo povečanje števila izvedenih ur aktivnosti, ki nam kažejo, da imajo mladi v lokalnih okoljih možnosti raznolikega sooblikovanja lastnih lokalnih skupnosti.

Podatki letne evalvacije so spodbudni; pokažejo nam, da se število aktivnosti, ki jih sooblikujejo mladi (delež aktivnosti, ki so jih ustvarili mladi) povečuje (iz 18% v 2022 na 27% v 2023), opazimo pa lahko, da manjše število mladih sooblikuje veliko število aktivnosti, saj je delež mladih ustvarjalcev ostal 4%, enako kot v letu 2022.  

Pregled dejavnosti v mladinskih centrih
Pregled dejavnosti v mladinskih centrih; Vir: Logbook, Mreža MaMa

Najpogostejše aktivnosti tudi v letu 2023 predstavljajo druženja (skupno kar 5.257 aktivnosti; 3.135 v prvi polovici in 2.122 v drugi polovici leta). Druge najpogostejše zasledimo so aktivnosti s področja kulture in ustvarjalnosti (2.902 aktivnosti v celem letu; 1.678 v prvi polovici leta in 1.224 v drugi polovici leta). Sledijo jim aktivnosti: 

Trend vračanja v fizične prostore, v prvem letu, ki ni bilo zaznamovano z ukrepi proti epidemiji covida-19, se nadaljuje. V letu 2023 smo zabeležili 185.949 obiskov mladih. Gre za nekoliko nižjo številko, kot v letu 2022; zato pa so se mladi udeleženci v mladinskih centrih zadržavali dlje; skupno smo zabeležili kar 100.300 ur udejstvovanja mladih na mladinskih aktivnostih. 

graf Udeleženci aktivnosti
Udeleženci aktivnosti; Vir: Logbook, Mreža MaMa
graf - Starostna skupina udeležencev aktivnosti
Starostna skupina udeležencev aktivnosti; vir: Logbook, Mreža MaMa

Mladi, ki se udeležujejo aktivnosti v mladinskih centrih so spolno enakomerno zastopani. Razmerje med spolih na vseh aktivnostih je nekoliko v prid fantom, 52,5%, zabeležili smo 46,6% deklet in 0,8% nebinarnih posameznikov. Zabeležimo lahko rahel porast posameznikov, ki se identificirajo kot nebinarni, kar pomeni, da so mladinski centri varni prostori, v katerih se mladi upajo izraziti. 

Podatki o starostnih skupinah vsekakor kažejo na dejstvo, da se v mladinskih centrih poleg mladih izjemno pogosto zadržujejo tudi otroci. Največja zabeležena starostna skupina je namreč tudi v 2023 med 13 in 15 let (26,8%). Otroci med 10 in 12 letom (18,8% in mladi najstniki med 16 in 19 letom (18,8%) so izenačeni na drugem mestu. Mladih v začetku dvajsetih, med 20 in 25 letom smo zabeležili 14,5%. 

Konec decembra so že tradicionalno zaznamovale podporne aktivnosti za uporabnike sistema Logbook. V sredini decembra je bila izvedena predstavitev letnih rezultatov s strani Jonasa Agdurja, mednarodnega strokovnjaka na področju mladinskega dela, ki je ustanovitelj sistema Logbook, ki je izpostavil zmanjševanje skupinskih aktivnosti v sistemu Logbook. Uporabnikom je bil prav tako predstavljen sistem olajšanja poročanja na razpis za sofinanciranje mladinskega dela Mestne občine Ljubljana, ki ga je mogoče prilagoditi tudi za zahteve poročanja razpisov v drugih občinah in na nacionalnem nivoju.

Rezultati letne evlavacije 2023

Oktobra 2023 je v okviru orodja Logbook potekala letna evalvacija v mladinskih centrih. Letna evalvacija je namenjnea oblikovanju kazalnikov posameznega mladinskega centra in občine, na podlagi katerih si lahko postavijo cilje, ki jih želijo v prihodnjih letih doseči na različnih področjih mladinskega dela. 

V okviru letne evalvacije mladi v mladinskih centrih rešujejo vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra, skozi katerega lahko izrazijo svoje mnenje o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra. S pomočjo vprašalnikov pa mladinski centri pridobijo tudi podatke o tem, kakšne so značilnosti ciljne skupine mladih, ki jo dosegajo (starost, spol, priseljensko ozadje, šolski uspeh, ipd.). Mladinski delavci in predstavniki občin v okviru letne evalvacije izpolnijo tudi Obrazec s ključnimi podatki, ki predstavlja pregled mladinskega dela v določenem letu skozi statistične podatke, ki jih pridobijo na podlagi Logbooka.

V letošnji letni evalvaciji je sodelovalo kar 18 mladinskih centrov iz 8 občin v Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Celje, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Brda in Trbovlje), vsega skupaj smo zbrali kar 1016 izpolnjenih vprašalnikov s strani mladih.

Rezultati letne evalvacije so pokazali odlične rezultate rasti kakovosti mladinskega dela v vključenih mladinskih centrih. Rezultati nam največ povedo v primerjavi s predhodnimi leti. Pohvalno je, da je kazalnik varnosti in obravnave mladih dosegel enak odličen rezultat, kot v letu poprej (94% mladih se v mladinskih centrih počuti varne in enakopravno obravnavane), medtem ko je kazalnik vpliva, sodelovanja in prevzemanja odgovornosti zrasel z  72% na 74%.

Letna evalvacija
Letna evalvacija; Vir: Logbook, Mreža MaMa

Tudi v letu 2023 se je nadaljeval trend redne uporabe skupinskih vprašalnikov, namenjenih vpogledu v učni razvoj mladih v okviru dela v skupinah. V 2023 smo zabeležili kar 434 rešenih skupinskih vprašalnikov, kar nam omogoča natančen vpogled v mnenja mladih o razvoju kompetenc in delovanju skupine. 

Ključni poudarki 2023