Digitalizacija / Organizacije za mlade

Logbook na obisku v 2020

6. 7. 2020 avtor: Mladinska mreža MaMa

Na Mreži MaMa so v juniju nadaljevali z aktivnostmi pilotnega projekta Logbook 2.0. Povezali so se z mrežo KEKS in skupaj oblikovali Priporočila za vnašanje digitalnih aktivnosti v Logbook v času epidemije, saj so mladinski centri  morali prilagoditi aktivnosti za mlade in jih preseliti iz fizičnega v virtualni svet.

Junija so tako sledili podporni terenski obiski v vseh vključenih občinah, katerih namen je dodatno podpreti vse uporabnike pri vzpostavljanju strukture v orodju in pravilnem beleženju aktivnosti mladinskega dela. Bili so na obisku v občini KrškoNovo mestoBrežiceŠkofja LokaCelje in Zagorje ob Savi, obisk v Ljubljani pa načrtujejo v drugi polovici avgusta. Srečanja so se v vsaki občini udeležili mladinski delavci in delavke, direktorji in vodje mladinskih centrov ter predstavniki občine, saj je eden izmed pomembnih ciljev projekta tudi povezovanje občin in mladinskih centrov.

V vseh občinah se je odprla konstruktivna diskusija o kakovosti mladinskega dela, ki jo bodo razvijali skozi izvedbo letne evalvacije v orodju Logbook oktobra letos. Poleg beleženja, Logbook namreč vključuje tudi različna evalvacijska orodja, ki omogočajo slišati glas mladih. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija, postaja bolj kakovostno in s pomočjo primerjalne analize rezultatov med različnimi leti vrednoti napredek ter si v skladu s tem postavlja cilje za prihodnost.

Na Mreži MaMa se veselijo prihajajočih aktivnosti v okviru projekta in polletne evalvacije oziroma rezultatov, ki bodo pokazali napredek in učinke mladinskega dela v občinah, še posebej pri tistih, ki so se letos vključile na novo.

Za celoten članek klikni tukaj.

Vir in foto: Mladinska Mreža MaMa