Aktivno državljanstvo

Lokalne pobude mladih v MC Brežice

13. 7. 2022 avtor: Mladinski center Brežice

V MC Brežice strmijo k spodbujanju mladih, da na glas povedo svoje ideje in želje glede aktivnosti, ki se jih želijo udeleževati oziroma jih pogrešajo v lokalnem okolju.

MC Brežice je partner projekta Zavoda Mladinske mreže MaMa, z naslovom »Lokalne pobude za cilje mladih EU«. V sklopu tega projekta so 30. junija 2022 izvedli delavnice za mlade, kjer so se pogovarjali o ciljih za mlade EU, ki so zapisani v Strategiji EU za mlade 2019 – 2027, in razmišljali o pobudah, ki si jih mladi želijo.

1. 7. 2022 so prav tako otvorili mladinsko sobo in predstavili njihovo delo, pobude ter aktivnosti mladih. Pridružili so se jim župan Ivan Molan, direktorica občinske uprave Patricia Čular, Vesna Kržan, ki deluje na področju kulture in mladine v Občini Brežice in člana strokovnega sveta za področje mladine Vinko Hostar ter Barbara Zagorc. Mladinska soba je bila ena izmed pobud mladih, ki je zapisana tudi v kmalu sprejeti občinski strategiji za mlade. Poleg tega pa je od mladih večkrat prišla tudi želja po Posavskem kariernem sejmu, ki ga nameravamo v MC Brežice izvesti 22. 9. 2022.