Aktivno državljanstvo

Lokalni dogodki EUYOU

30. 9. 2020 avtor: Mladinska mreža MaMa

Projekt EUYOU pod organizacijo Mreže MaMa ter v partnerstvu z Inštitutom za politični menedžment in M komunikacijami, prehaja v izvedbeno obdobje. Skupaj z desetimi mladinskimi centri bodo v obdobju od oktobra do konca decembra, izvedli 40 lokalnih dogodkov različnega tipa, načrtovanih in prilagojenih na vsako lokalno skupnost posebej.

V vsaki lokalni skupnosti bodo mladinski centri izvedli spoznavni dogodek, medkulturni dialog, delavnico o demokratičnih procesih participacije v lokalni skupnosti in dialog z lokalnimi odločevalci. Glavni namen lokalnih dogodkov je ozaveščanje in informiranje mladih ter vseh zainteresiranih EU državljanov o njihovih pravicah med mobilnostjo in vključevanju v lokalne demokratične skupnosti.

Trenutna situacija terja veliko prilagajanj, vendar so mladinski centri pripravili različne scenarije izvedbe. Gre za kombinacijo izvedbe dogodkov na spletnih platformah kot tudi dogodkov v živo, ob upoštevanju ukrepov povezanih z virusom Covid-19.

Prva dva sklopa dogodkov, ki se nanašata na spoznavni dogodek aktivnih EU državljanov v lokalnih skupnostih in na medkulturni dogodek, so nekateri mladinski centri že izvedli v mesecu juliju in sicer v Slovenskih Konjicah ter Škofji Loki. Aktivni slovenski in mednarodni udeleženci dogodkov so se seznanili s projektom in s pravicami EU državljanov ter njihovih možnostih. Kljub trenutni situaciji so pri izvedbi prvih dveh dogodkov ugotovili, da EU državljane zanima mednarodna mobilnost in da je za mednarodno mobilnost vedno pravi čas. Poleg tega sta dogodek zaznali tudi obe občini ter ponudili nadaljnje sodelovanje.

V ponedeljek, 5. oktobra, se bo prvi sklop dogodkov nadaljeval v Celjskem mladinskem centru, kjer bodo organizirali spoznavno srečanje aktivnih EU državljanov na spletni platformi s pričetkom ob 10. uri, 16. oktobra pa bodo nadaljevali s kulturno družabnim dogodkom. Prav tako se bodo v mesecu oktobru zvrstili še ostali dogodki po mladinskih centrih in sicer v Ljubljani, Murski Soboti, Trbovljah, Ravnah na Koroškem, Krškem in Črnomlju. V mesecu novembru pa bodo pričeli z izvajanjem drugega sklopa dogodkov in sicer delavnico koncepta EU državljanstva in demokratičnih pravic ter demokratično participacijo v lokalni skupnosti in dialog z lokalnimi odločevalci.

Projektni partnerji so vzpostavili tudi spletno stran v slovenskem in angleškem jeziku, kjer lahko v katalogu EU pravic vsi zainteresirani najdejo informacije o svojih EU pravicah, v digitalni svetovalni točki pa lahko postavijo tudi vprašanje.

Več o projektu EUYOU.

Vir in foto: Mreža MaMa