EU zadeve

Lucija Karnelutti je EU mladinska delegatka pri OZN

5. 8. 2022 avtor: Mladinski svet Slovenije

Lucija Karnelutti, prejšnja slovenska mladinska delegatka pri OZN, je bila izbrana za EU mladinsko delegatko pri OZN. 

Evropska služba za zunanje delovanje (European External Action Service – EEAS) je v sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom letos prvič vzpostavila projekt EU mladinskega delegata pri OZN.

Funkcijo EU mladinske delegatke bo opravljala skupaj z Nadio Gullestrup Christensen z Danske. V sklopu programa bo zagovarjala mlade iz EU in sodelovala kot predstavnica mladih iz EU na 77 Generalni skupščini Združenih narodov. Sodelovala bo z Združenimi narodi, Evropskim mladinskim forumom in EU mladinskimi sveti ter organizirala različne aktivnosti in usposabljanja.

Program EU mladinskih delegatov je namenjen povečanju sodelovanja mladih pri delu Združenih narodov in posvetovanju pri oblikovanju politik za mlade. Vzpostavitev programa EU mladinskega delegata pri OZN omogoča, da bo EU prisotna na mladinskih dialogih v okviru OZN, zagovarjanje interesov in pravic mladih v EU na mednarodni ravni ter povečanje zastopanosti in geografske pokritosti mladih iz EU.

Mladinski delegatki bosta tekom mandata sodelovali v imenu delegacije EU na relevantnih mladinskih razpravah v Generalni skupščini in odborih GA ter na nekaterih komisijah Ekonomsko-socialnega sveta ZN. Delegatki bosta podprli usklajevanje in izmenjavo informacij z mladinskimi delegati držav članic EU ter sodelovale s člani delegacije EU pri OZN, da se zagotovi vključenost in perspektiva mladih v treh stebrih Združenih narodov (trajnostni razvoj, človekove pravice, mir in varnost) ter na vseh področjih dela. Poleg tega se bosta delegatki povezovali z nacionalnim mladinskimi sveti in organizacijami v EU ter EU Youth Sounding Board-om (platforma, ki je namenjena participaciji mladih v zunanji politiki EU), z namenom zagotovitve njihovega glasu in idej v razpravah v OZN ter z namenom osveščanja o pomembnosti razprav v OZN, ki se dotikajo mladih.

Mladinski svet Slovenije je podpiral vzpostavitev EU mladinskega delegata. Izjemno so veseli, da je program po več letih vzpostavljen.

Luciji iskreno čestitamo in ji želimo vse dobro pri opravljanju nove funkcije!