Mladinska politika

Mag. Dolores Kores imenovana za direktorico Urada Republike Slovenije za mladino

6. 11. 2020 avtor: Uredništvo

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji vlade dne 5..11. 2020 izdala odločbo, s katero se mag. Dolores Kores imenuje za direktorico Urada Republike Slovenije za mladino. Imenovana je za mandatno dobo petih let, in sicer od 6. novembra 2020 dalje.
 
Mag. Dolores Kores je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in zaključila MBA na Poslovni šoli IEDC na Bledu.
Leta 2019 je prevzela vodenje Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, pred tem pa je delovala na področju socialnega podjetništva v okviru Središča za socialno podjetništvo pri Univerzi v Ljubljani, kot evropska koordinatorka za razvoj poslovanja pri evropski izpostavi avstralske organizacije EPIC. Od leta 2010 do  leta 2017 je bila direktorica zaposlitvenega centra Zavoda Premiki, prve turistične agencije v Sloveniji specializirane za razvoj turističnih storitev za invalide. Še prej je vodila več evropskih projektov na področju zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin, med drugimi tudi mladih in na področju dostopnega turizma v sklopu Šent, Slovenskega združenja za duševno zdravje. Aktivno je sodelovala v mladinskih organizacijah, med drugimi v študentskem svetu Filozofske fakultete, Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani in v Klubu študentskih družin Slovenije.

Vir: Vlada RS