Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Marec je mesec oddaje letnih poročil – na kaj moramo biti pozorni

12. 3. 2019 avtor: Uredništvo

Mesec marec je v poslovnem okolju v znamenju oddaje letnih poročil o poslovanju gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov, ki jih morajo podjetniki do zadnjega dne marca oddati Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Davčne obveznosti do finančne uprave (oddaja dokumentov in  obrazcev s področja DDV, elektronske storitvi registracije davčnih zavezancev in podobno) lahko opravite preko portala eDavki, ki omogoča izpolnjevanje že obstoječih davčnih obveznosti na udobnejši, elektronski način.

V nadaljevanju si preberite, na kaj morate biti pozorni pri poslovanju ter na kakšen način Obrtna in Gospodarska zbornica Slovenije svetujeta mladim podjetnikom ter kje lahko dobite informacije za uspešno poslovno pot. 

Marec je mesec oddaje letnih poročil

Letna poročila so zelo pomembni dokumenti podjetja, saj so javno dostopna in zato lahko odločilno vplivajo na nadaljnje poslovanje. Banke vam bodo na podlagi letnih poročil določile bonitetno oceno, od katere je med drugim odvisna tudi obrestna mera posojil, ki jih boste najemali. Razpisne komisije vam zaradi slabega finančnega položaja ali nizke dodane vrednosti na zaposlenega lahko zavrnejo vloge za pridobitev sredstev, potencialni poslovni partnerji pa postavijo ostrejše pogoje sodelovanja, zaradi katerih boste izgubili prednost pred konkurenco.

Obseg in vsebina poročil sta odvisna od števila zaposlenih, prihodkov od prodaje in vrednosti aktive podjetja. Letna poročila manjših družb morajo vsebovati:

 GZS svetuje: »Pri izbiri pravega računovodskega servisa se ne osredotočajte samo na ceno storitev« 

Oddaja letnih poročil je tudi dober preizkus odnosa z računovodskim servisom. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so mnenja, da imajo izvajalci, ki računovodske storitve ponujajo po izjemno nizkih cenah, praviloma preveč strank glede na svoje zmožnosti, zato vam ne bodo posvečali dovolj časa. Poleg tega običajno svojim zaposlenim ne morejo zagotavljati rednega izobraževanja, ki ga računovodski poklic zahteva, saj za to nimajo ne časa niti zadostnih sredstev.

Zato na GZS, kot prvo pravilo iskanja primernega računovodskega servisa svetujejo, da se ne osredotočite samo na ceno storitev ter da priporočila najprej poiščite pri znancih s podobno dejavnostjo ali velikostjo podjetja. Naj vam ne bo dovolj le zagotovilo, da so zadovoljni, vprašajte tudi, zakaj so zadovoljni. Če kriteriji ustrezajo vašim, se dogovorite za sestanek.  Pri izbiri imejte v mislih, da računovodski poklic ni reguliran, zato računovodski servis lahko odpre vsakdo, ne glede na znanje in izkušnje.

Za ožji izbor računovodskih servisov, ki bi lahko ustrezali vašim potrebam in pričakovanjem, pripravite vprašanja, ki vam bodo v pomoč pri končni odločitvi za enega izvajalca. Na GZS so pripravili nekaj osnovnih vprašanj, ki so vam lahko v pomoč, preberite si jih tukaj.

Pomemben dejavnik za sodelovanje z računovodskim servisom je tudi dobro osebno ujemanje. V pogovoru z računovodjo, ki bo vaš skrbnik, poskusite prepoznati, ali razmišlja strateško in kritično, kako tehnološko spreten je, kako skrbi za nadgrajevanje svojega znanja, ali ima razvit čut za odgovornost in ali vam zna informacije, ki jih potrebujete za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev, podati na jasen in razumljiv način.

V času, ko večino knjigovodskih del samodejno izvajajo pametni računalniški programi, se težišče odnosa med strankami in izvajalci računovodskih storitev premika bolj na poslovno svetovanje, usmerjanje mimo ovir in prepoznavanje priložnosti za uspešen razvoj podjetij. Ob iskanju primernega računovodskega servisa naj vam bodo zato prva vodila znanje, zanesljivost in reference.

Če ste računovodski servis že imeli, pa ga nameravate zamenjati zaradi rasti podjetja, drugačnih poslovnih potreb ali nezadovoljstva s kakovostjo storitev, s starim ponudnikom storitev pripravite načrt primopredaje. Ta naj vsebuje terminski načrt, kontrolni seznam dokumentacije v primopredajnem postopku, izjavo o hrambi arhivske dokumentacije in primopredajni zapisnik. Tako bo prenos potekal gladko in brez slabe volje na obeh straneh.

Predsednik Zbornice računovodskih servisov, Aleksander Štefanac, ocenjuje poslovno okolje v Sloveniji za mlade podjetnike, kot bolj prijazno, v primerjavi z razmerami pred letom 2000. Kot pravi, imajo mladi sedaj več možnosti zaradi razvoja tehnologije, posledično lahko sodelujejo tudi s podjetji z drugih delov sveta. Mladim podjetnikom svetuje, da se udeležijo seminarja o poslovanju podjetja. Prav tako naj spremljajo spletne strani in socialna omrežja, ki pokrivajo vsebine za mlade podjetnike. Tudi Zbornica računovodskih servisov redno objavlja novice in članke na svoji spletni straniLinkedIn strani Zbornice računovodskih servisov in Facebook strani Zbornice računovodskih servisov

Kaj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pripravlja za mlade podjetnike?

Nina Scortegagna Kavčnik z Obrtno- podjetniške zbornice Slovenija opaža, da je ob pridobivanju novih prostovoljnih članov opaziti trend vključevanja mladih podjetij v zbornično članstvo. »To pomeni, da so tudi mladi podjetniki začutili, da je povezovanje v stanovsko organizacijo izrednega pomena. Ker se v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zavedamo, da so potrebe mladih podjetnikov v določenih segmentih drugačne, smo pred dvema letoma pripravili Agendo za mlade.« Na ta način obstoječim produktom in storitvam, ki že obstajajo in jih kvalitetno izvajajo, dodajajo nov ali posebej oblikovan pristop, s katerim želijo obstoječe aktivnosti približali mladim podjetjem in podjetnikom (več pozornosti, drugačna promocija, drugi kanali, itd). Dodajajo pa tudi nove ukrepe, ki so jih vključili v svoje redno izvajanje.  Našteli so nekaj njih:

 »Na mladih svet stoji, zato Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije veliko svojih aktivnosti usmerja prav v mlade, ki se šele odločajo za podjetništvo ter mlade obrtnike in podjetnike.« zaključuje Nina Scortegagna Kavčnik. 

Kaj prinaša rebalans državnega proračuna za 2019?

Izraz “proračun” se uporablja za letni načrt prihodkov in odhodkov družbeno-političnih skupnosti (državni, občinski proračun). Je akt države, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto. Proračun sprejme Državni zbor po posebnem, predpisanem postopku.  Proračun Republike Slovenije je pomemben instrument, ki ga ima vlada na voljo pri izvajanju večletne makroekonomske politike, katere cilj je zagotavljanje stabilnih javnih financ in pospeševanje gospodarskega ter družbenega razvoja. Temeljne naloge pri upravljanju proračuna, so uresničitev proračuna v okvirih in za namene, kot je bil sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje spremenjenim fiskalnim okoliščinam in uresničevanje v proračunu zastavljenih družbenih in gospodarskih ciljev. (vir)

V letošnjem rebalansu proračuna, ki je bil sprejet 6. marca letos, je predvidenih 189 milijonov evrov za podjetništvo in konkurenčnost. Vlada je pri pripravi rebalansa upoštevala sprejete ukrepe glede povprečnine, letnega dodatka in izredne uskladitve pokojnin, dogovor o politiki plač v javnem sektorju, višji minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska varnost, in dodatne investicije v zdravstvo. V predlogu smo zagotovili tudi več sredstev za prednostne naloge na področju  znanosti in infrastrukture.

Ministrstvo za finance je, ob sprejetju rebalansa državnega proračuna, pripravilo tudi t. i. proračun za državljane oziroma grafični prikaz ključnih podatkov o rebalansu proračuna za leto 2019. S tem želijo proračun približati širšemu krogu državljanov, da bi pobliže spoznali, za kaj vse porabijo njihov denar. Predstavitev najdete tukaj. 

Osebne finance z mobilno aplikacijo eDavki

Za še lažji dostop fizičnih oseb s finančno upravo, je na voljo tudi mobilna aplikacija eDavki. Ponuja številne funkcionalnosti poslovanja s FURS. Poleg obrazcev, kontaktov in splošnih informacij, med drugim ponuja tudi personalizirani koledarček, preko katerega boste prejemali obvestila o svojih konkretnih obveznostih in pravicah (npr. obvestilo o izteku roka plačila določenega davka). Če vam delodajalec ne bo obračunaval in plačeval prispevkov za socialno varnost, vas bomo o tem preko aplikacije sproti obveščali. Zavezancem, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane, je na voljo predizpolnjen obrazec s podatki iz njihove lanske vloge.  Za vstop je potrebna registracija ali prijava z davčno številko in geslom.

Več o delovanju aplikacije eDavki najdeš tukaj.