Vključenost

Marec – mesec borbenih žensk

26. 3. 2021 avtor: Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih – Mladi Plus

Za marec, ko obeležujemo mednarodni dan žensk, so na Sindikatu Mladi plus pripravili obsežnejšo izobraževalno spletno kampanjo, v okviru katere se lotevajo različnih vprašanj, povezanih z ženskim bojem.

Nasilje na podlagi spola in nadlegovanje
Posledice neenakosti med spoloma se kažejo v težjem vstopu na trg dela in oteženem iskanju zaposlitve, v prekarizaciji in revščini, na udaru katerih so prav tako še posebej ženske. To posledično vodi v večjo odvisnost žensk od njihovih družin ali partnerjev, s čimer se poveča tveganje za doživljanje nasilja in zmanjša neodvisnost žensk. Obenem nasilje moških nad ženskami to neenakost moči še utrjuje in nadaljuje. Nasilje nad ženskami, čeprav pogosto v zasebnem prostoru doma, tako ni individualen problem, pač pa problem družbe, ki ga predvideva, dopušča in ne sankcionira ustrezno. Več o vsem skupaj pa na njihovi spletni strani.

Dan delovnih žensk
Mednarodni dan žensk je zgodovinsko ključno povezan z vprašanjem dela, na kar opozori že njegovo izvorno ime – mednarodni dan delovnih žensk. Danes položaj žensk na trgu dela in posledično v družbi pomembno določajo procesi prekarizacije, diskriminacija, normalizirano nadlegovanje, vsakodnevni seksizem, omejujoče spolne vloge in ogromne količine neplačanega dela. Več podrobnosti pa je mogoče najti v njihovem zapisu o položaju žensk na trgu dela.

Priporočajo nekaj filmov …
Vedno si velja vzeti čas in pogledati dober film. Oglejte si kakšnega z njihovega feminističnega seznama. Tokrat ponujajo nabor filmov, ki vzamejo pod drobnogled probleme seksizma, mizoginije, spolnega nasilja, neenakosti žensk na delovnih mestih in drugod ter ponudijo zgodbe o ženskah iz različnih zgodovinskih obdobij in z različnih koncev sveta. Več tukaj.

… in knjig
V branje pa predlagajo nekaj feminističnih klasik in sodobnih del, ki se ukvarjajo z vprašanji konstrukcije spola, spolnih vlog, prepleta rasizma in seksizma … Nekaj del je teoretskih, nekaj leposlovnih: več na tej povezavi.

Vir: Sindikat Mladi plus