Mladinsko delo / Vključenost

MDC Blok 15+ BLUZ

16. 1. 2024 avtor: Familija – izobraževalni in terapevtski center
plakat

V mladinskem dnevnem centru Blok iz Škofje Loke tamkajšnji mladinski delavci že leta uspešno obvladujejo starostno zelo raznoliko populacijo njihovih uporabnikov, ki se večinoma giblje med 12 in 18 let. Kot pravijo, jim starostna širina omogoča odlično osnovo za medgeneracijsko sodelovanje, ki ga večinoma izvajajo na način, da mladi pripravljajo programske aktivnosti za osnovnošolce ter jim pomagajo pri šolskem delu. V tovrstni obliki dela so skozi leta opazili številne pozitivne vplive na obe starostni skupini uporabnikov.

Kljub temu so se mladinski delavci v zadnjem obdobju začeli srečevati z novimi izzivi, saj se je povečalo število uporabnikov, starejših od 15 let, ki v centru iščejo svoj prostor. Nad novim stanjem so sicer navdušeni, saj v tem vidijo potrditev kvalitetnega dela. Hkrati pa je zaradi starostnih razlik ter s tem povezanih potreb izvajanje programa včasih nekoliko oteženo.

Skupaj s skupino najbolj aktivnih mladih so zato začeli načrtovati nov projekt, ki je že zaživel ob zaključku preteklega leta in se imenuje MDC BLOK 15+ BLUZ. Trenutno je center tako enkrat tedensko, in sicer ob četrtkih med 18. in 21. uro, odprt le za starejše od 15 let. Osnovna ideja je, da se v okviru projekta mlade opolnomoči, da samostojno pripravljajo program na podlagi lastnih potreb ob podpori mladinskih delavcev.

Trenutno je tako 15+ BLUZ dvakrat mesečno namenjen izvedbi načrtovanega programa, dvakrat pa v obliki odprtega kluba mladim nudi prostor za druženje ob raznih družabnih igrah ali individualni pogovor z mladinskimi delavci. V 11 izvedbah so zabeležili 140 obiskov, kar nakazuje, da je ideja padla na plodna tla, se pa dobro zavedajo, da je to le začetek in da je še veliko prostora za izboljšave.