Vključenost

Medgeneracijska solidarnost: ustvarjanje sveta za vse starosti

18. 7. 2022 avtor: Uredništvo

Znana je tema letošnjega mednarodnega dneva mladih, ki poteka vsako leto 12. avgusta, in sicer Medgeneracijska solidarnost: ustvarjanje sveta za vse starosti. Letošnja tema tako širi sporočilo, da je potrebno ukrepanje med vsemi generacijami, da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja in pri tem nikogar nebi zanemarili. Mednarodni dan mladih 2022 bo tudi ozaveščal o nekaterih ovirah medgeneracijske solidarnosti, predvsem staranju, ki vpliva na mlade in starejše, hkrati pa ima škodljive posledice za družbo kot celoto.

Globalno poročilo o staranju, ki so ga Združeni narodi objavili marca 2021, poudarja številne vrzeli v podatkih, ki obstajajo v zvezi s staranjem mladih. Kljub pomanjkanju raziskav mladi še naprej poročajo o ovirah, povezanih s starostjo, na različnih področjih svojega življenja, kot so zaposlovanje, politična udeležba, zdravje in pravosodje. Na individualni ravni lahko te ovire, povezane s starostjo, močno vplivajo na dobro počutje in preživetje ne samo v mladosti, ampak tudi v odrasli dobi. Na družbeni ravni nam staranje preprečuje razmišljanje in oblikovanje politik in socialnih storitev, ki upoštevajo vseživljenjski pristop in so pravične za vse starosti.

Za mednarodni dan mladih 2022 bo DESA (Oddelek Združenih narodov za ekonomsko-socialne zadeve) sodelovala z Major Group on Children and Youth (MGCY) pri organizaciji globalnega spletnega seminarja za njegovo uradno obeležitev. Webinar bo zainteresiranim stranem po vsem svetu ponudil priložnost za izmenjavo pogledov na temo medgeneracijske solidarnosti, medgeneracijske enakosti, prihodnjih generacij in staranja. Da bi zagotovili vključevanje, bodo na spletnem seminarju sodelovali govorci iz civilne družbe, pri čemer bo zagotovljena zastopanost glede na starost, regijo in spol. Posebna pozornost bo namenjena mladim na stičišču številnih ranljivih situacij. Poleg tega bodo javne ustanove povabljene, da delijo primere prizadevanj, ki jih vlagajo v spodbujanje medgeneracijskega dialoga in boj proti staranju na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni.