Izobraževanje / Okolje in trajnost

Mednarodna konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022

16. 5. 2022 avtor: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

2. in 3. junija 2022 bo virtualno potekala 17. IRDO mednarodna konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati?.

Poudarek konference je na izvajanju zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda, kot ga zajema Evropski zeleni dogovor (EGD) ter druge prednostne naloge in politike EU, vključno s Skladom/načrti za oživitev in odpornost. EGD postavlja trajnost in s tem družbeno odgovornost v središče oblikovanja politike EU, kar odraža potrebo po sistemskih spremembah. »Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja so nujno potrebne temeljne preobrazbe družbenih sistemov (povezanih z energijo, mobilnostjo, hrano in grajenim okoljem), ki so temeljni vzrok okoljskih in podnebnih pritiskov – to so trajnostni prehodi na nizkoogljično, krožno in bio-gospodarstvo in družbo (SOER 2020, EEA). Ta trend k bolj integriranemu in celostnemu pristopu se odraža tudi v močnejšem povezovanju okoljskih, družbenih in gospodarskih ciljev«, je ob objavi vabila avtorjem poudarila dr. Darja Piciga iz Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo in podpredsednica programskega odbora konference IRDO. Osnovna vizija blaginje za vse ob ohranjanju zdravega naravnega okolja je tudi jedro modela za Integralno zeleno Evropo, ki pametno združuje več potencialov EU za trajnostni razvoj.

S konferenco leta 2022 želijo organizatorji z vidika zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda raziskati, kaj lahko mladi, raziskovalci, učitelji, strokovnjaki, menedžerji in vsi drugi počnejo skupaj in kaj moramo storiti, da vključimo osebno, poslovno in družbeno odgovornost do gospodarskega, družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo. Teme konference so povezane z zelenim, digitalnim in vključujočim prehodom, posebej vabljeni so avtorji s prispevki z bolj celostnimi, sistemskimi pristopi, ki zajemajo več tem.

Z izmenjavo izkušenj, tako teoretičnih kot praktičnih, predvsem z vidika zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda, bodo udeleženci pomagali najti pravo pot do družbeno odgovornega vedenja. Družbena odgovornost in trajnostna prihodnost sta vira velikih koristi, kar se je pokazalo v vseh dosedanjih krizah, tudi v krizi covid-19.

Zato organizatorji vabijo avtorji in/ali poslušalci, da se udeležijo konference in delijo svoje izkušnje, poglede in predloge z drugimi udeleženci, vključno z raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki. Zelo dobrodošli so tudi mladi avtorji, dijaki in študenti, vključeni v izobraževalne procese. Doslej se je na prejšnjih 16-tih konferencah IRDO srečanj udeležilo več kot 1500 avtorjev z vsega sveta.

Udeležba na konferenci je za mlade brezplačna.

Več o konferenci lahko preberete na spletni strani. Kjer je objavljen tudi program prvega in drugega dneva.