Mobilnost mladih

Mednarodna mladinska izmenjava “BITI odporen” v Dijaškem domu Ivana Cankarja

22. 8. 2023 avtor: KUD Pozitiv
mladinska izmenjava Biti odporen

V Dijaškem domu Ivana Cankarja je potekala je mednarodna mladinska izmenjava BITI odporen/BEING resilient.

Od 2. do 14. avgusta 2023 je v Ljubljani v Dijaškem domu Ivana Cankarja potekala mednarodna mladinska izmenjava, ki se zgodi vsaki dve leti. Izmenjave potekajo že od leta 2001, njihov namen pa je neformalno izobraževanje mladih na več področjih. V organizaciji KUD-a Pozitiv in DIC-a vsaki dve leti izmenjava poteka v sklopu različnih konceptov in na podlagi različnih idej, aktualnih za čas in prostor, v katerih izmenjava poteka. Letošnje leto je bil njen poglavitni namen spodbuditi mlade h kritičnemu razmišljanju in odnosu do trajnostnega razvoja, ekosistemske pridelave hrane (permakultura) ter skrbi za naravo in njene vire. Cilj projekta je bil v največji meri opolnomočiti in usposobiti mlade ter povečati njihova znanja in spretnosti za enakopravno vključevanje v socialno in ekonomsko življenje.

DIC je tako 14 dni gostil 60 mladih in njihovih mentorjev iz Srbije (Kulturociklin, Kruševac), Bosne in Hercegovine (Altteatar, Sarajevo in Rock šola Mostar), Palestine (Freedom Theater iz begunskega kampa v Jeninu) in Slovenije (KUD Pozitiv), ki so se skozi celoten čas projekta udeleževali raziskovalnih delavnic s področja umetnosti in mladinske (sub)kulture, artivizma, vključena pa je bila tudi delavnica o permakuturnem pridelovanju hrane ter sonaravnem bivanju. Partnerska sestava vseh sodelujočih držav, ki jo sofinancira EU program Erasmus+, omogoča medkulturno izmenjavo izkušenj ter soočanje z globalnimi izzivi.

Delo po delavnicah je potekalo z enotnim ciljem – integralno produkcijo v zadnjih dneh izmenjave, na kateri so se s smiselno rdečo nitjo povezale vse delavnice in njihovo delo preteklih 14 dni.

Poleg vsakodnevnih delavnic sta bili v sklopu izmenjave organizirani tudi dve strokovni ekskurziji, med katerimi so zaradi uničujočih poplav širom Slovenije, ki so zaznamovale tudi izmenjavo, lahko izpeljali samo eno, poleg tega pa tudi tematski večeri s predstavitvijo posameznih skupin, sodelujočih v projektu.

Udeleženci so v Ljubljano prispeli 2. 8., se namestili v sobah dijaškega doma, že prvi večer pa so se predstavile posamezne skupine in predvsem njihovi mentorji, ki so predstavili, na kakšen način bo potekalo delo v delavnicah. Naslednji dan je sledila razporeditev po delavnicah – plesno-gledališka delavnica, street art delavnica, video delavnica, glasbena delavnica in delavnica permakulture. 3. 8. se je v Kreatoriju predstavila domača skupina KUD-a Pozitiv, Teater Pozitiv z aktualno predstavo Tovarna neviht.

Prva ekskurzija, načrtovana v Škofjo Loko, je bila 4. avgusta zaradi izjemnih vremenskih razmer, hudega večdnevnega deževja z uničujočimi poplavami, žal odpovedana. Ti dogodki so zaznamovali celotno izmenjavo, saj so bili ekstremen pokazatelj podnebnih sprememb, v vrtincu katerih živimo in možnost za ponoven razmislek o eni izmed tem letošnje izmenjave.

Celoten prvi teden je potekalo delo po delavnicah ter predstavitve udeleženih skupin – v Kreatoriju so se zvrstili številni performansi in glasbeni dogodki.

Izvedli pa so lahko drugo načrtovano strokovno ekskurzijo – v četrtek, 10. 8., so odšli v Belo Krajino; ustavili so se na izviru reke Krupe, nadaljevali pa do ekološke kmetije bivšega člana KUD-a Pozitiv, Bojana Matjašiča, ki je predstavil svojevrstno skrb za okolje in goste popeljal skozi svoj vsakodnevni obred. Pogostitvi je sledilo kopanje v reku Kolpi.

Vsi prihajajoči dnevi so bili namenjeni predvsem intenzivnim pripravam na zaključno produkcijo, ki se je zgodila v nedeljo, 13. 8., na dvorišču pred A stavbo DIC-a in je bila odprta za javnost. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto, saj so organizatorji s prostovoljnimi prispevki zbirali denar za tiste, ki so jih poplave najbolj prizadele.

Projekt pa je bil v ponedeljek, 14. 8., sklenjen z okroglo mizo v Galeriji DIC-a, ki so se je udeležili tudi zunanji strokovni sodelavci in je prispevala k refleksiji realiziranega projekta. Pogovor je moderiral prof. dr. Robi Kroflič.