Mobilnost mladih

Mednarodna mladinska izmenjava »Govori z mano«

18. 7. 2022 avtor: Celjski mladinski center

Celjski mladinski center je v tednu od 2. julija do 9. julija izpeljal mednarodno mladinsko izmenjavo z naslovom Govori z mano. V knežje mesto je prišlo 25 mladih iz Grčije, Madžarske, Španije in Slovenije ter spoznavalo osnove dobrega komuniciranja v teoriji in praksi. Projekt je podprla Evropska unija preko programa Erasmus+.

Skozi teden so tako mladi spoznavali različne vsebine na področju komunikacije in veščin sporazumevanja. Mladinski delavci Celjskega mladinskega centra so pripravili raznolike delavnice, aktivnosti in igre, ki so mladim dale boljši vpogled v tematiko mladinske izmenjave in skozi njih so mladi krepili svoje veščine na področjih kot so: aktivno poslušanje, javno nastopanje, neverbalna komunikacija, delo v skupini, ipd.

Kot je značilno za mladinske izmenjave, so mladi ob mentorski podpori mladinskih delavcev tudi aktivno izvajali delavnice na tematiko asertivne komunikacije, ki zagovarja iskreno, primerno in spoštljivo komunikacijo med sogovornikoma, kot tudi kako ostati pri komunikaciji miren tudi v strastnih situacijah. Mladi so tudi spoznavali kako smo komunicirali nekoč in kako danes ter pomembnost verbalne in neverbalne komunikacije pri iskanju zaposlitve in nasploh v življenju.

Nekaj časa je bilo tudi na voljo za spoznavanje knežjega mesta. Peš so se odpravili na Stari grad, kjer so spoznavali zgodovino grofov in dvorno življenje, po vodenem ogledu mesta Celje pa so še aktivno mestno jedro spoznavali s pomočjo aplikacije, ki smo jo razvili v Celjskem mladinskem centru – Lov na legende, ki omogoča samostojno odkrivanje mesta za mlade in mlade po srcu. Za sprostitev pa so se odpravili na Celjski bazen, kjer so uživali v prijetnem poletju v mestu Celje.

V zaključnih dneh mladinske izmenjave je sledila aktivna priprava na osrednjo temo mladinske izmenjave z naslovom: Komunikacija smo mi vsi, kjer so mladi po principu t.i. Ted Talka imeli priložnost pridobljeno znanje preko tedna predstaviti v praksi. Pri tem so morali upoštevati teorijo in praktične izkušnje s področja komunikacije, ki so jo pridobili tekom tedna ter principe javnega nastopanja ter vse to povezati v samostojen javni nastop pred sovrstniki.

Po končanih aktivnostih smo opravili tudi delavnico pisanja življenjepisa in motivacijskega pisma, kjer so mladi na konkretnih primeri spoznali primere dobrih in slabih življenjepisov. Seznanili so se tudi s strukturo, ki jo moreta dober življenjepis in motivacijsko pismo vsebovati.

Zadnji dan pa so mladi imeli piknik v MCC-ju in se v večernih urah zabavali na koncertu Drilla v atriju Celjskega mladinskega centera.