Vključenost

Mednarodna spletna konferenca DEAR FUTURE VOLUNTEERS

11. 11. 2021 avtor: Društvo Parada ponosa

Društvo Parada ponosa vas vabi na mednarodno spletno konferenco DEAR FUTURE VOLUNTEERS, ki bo potekala med 16. – 17. 11. 2021, na ZOOM platformi. 

Konferenca vključuje tri dogodka, ki bodo ponudili različne poglede na različna vprašanja, kot so: 

Prijavite se na konferenco.  

Prijave so odprte do 15. novembra 2021. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

POTEK KONFERENCE

16. november 2021, 12.30 – Volunteering for Inclusiveness

Na dogodku bomo skupaj s predstavnicami_ki evropskih mrež, ki združujejo različne prostovoljske organizacije, govorile_o tem, kako na ravni organizacij, prostovoljk_cev, celotnih skupnosti podpremo vključevanje marginaliziranih skupin v prostovoljstvo. Poudarek bo na prostovoljstvu v času epidemije in drugih širših globalnih izzivov. 

16. november 2021, 18.00 – There is no / in volunteer

Na dogodku se bodo predstavile_i mlade_i prostovoljke_ci, ki bodo z nami delile_i svoje raznolike prostovoljske izkušnje, ki so jih pridobile_i na mednarodni ravni. Z nami bodo delile_i, kaj jim je prostovoljstvo prineslo in kako so se sploh vključile_i v prostovoljsto. Raznolike zgodbe vključujejo kratkoročne in dolgoročne prostovoljske projekte, prostovoljenje z različnimi skupinami oseb, vključno z marginaliziranimi skupinami in v različnih okoljih. 

17. november, 10.00 – The Future of the (Inclusive) Volunteering

Predstavile_i bomo povzetek priporočil, kako bi bilo prostovoljstvo (še) bolj dostopno in vključujoče. Ta priporočila bomo predstavile_i in uporabile_i v procesu konference o prihodnosti Evrope. Predstavitvi priporočil, bosta sledila pogovor z odločevalkami_ci o možnostih njihove implementacije in odprt pogovor z udeleženkami_ci.

Konferenca DEAR FUTURE VOLUNTEERS, je del projekta “Vključujoče prostovoljstvo”, ki ga podpira program Evropa za državljane. Konferenco organizira Iniciativa mladih za človekove pravice (Srbija) v sodelovanju z Društvom Parada ponosa (Slovenija), Loesje (Nemčija), INAR (Irska) in Iniciativo mladih za človekove pravice (Hrvaška).

Več o konferenci na njihovi spletni strani in FB strani.