Vključenost

Mednarodni dan strpnosti (16. 11.)

15. 11. 2023 avtor: Uredništvo
dlani, srca

Jutri, v četrtek, 16. 11. 2023, po vsem svetu že od leta 1996 obeležujemo mednarodni dan strpnosti. Ta dan je namenjen ozaveščanju o pomembnosti spoštovanja in razumevanja različnosti med ljudmi. Predstavlja priložnost za premislek o vrednosti strpnosti in njenem vplivu na naš svet.

Strpnosti ne smemo razumeti kot popustljivost ali brezbrižnost. Je spoštovanje in cenjenje bogate raznolikosti kultur našega sveta, naših oblik izražanja in načinov človeškega bivanja. Strpnost priznava splošne človekove pravice in temeljne svoboščine drugih. Ljudje so po naravi različni; le strpnost lahko zagotovi preživetje mešanih skupnosti v vseh regijah sveta.

Strpnost je temeljni gradnik miru in stabilnosti v svetu. Ko spoštujemo različnosti, ustvarjamo okolje, kjer se ljudje počutijo sprejete, cenjene in enakopravne. To zmanjšuje napetosti, konflikte in nasilje, hkrati pa spodbuja sodelovanje in skupno izgradnjo boljšega sveta. Mednarodni dan strpnosti je opomin, da smo vsi soustvarjalci sveta, kjer živimo. Z odprtim srcem, spoštovanjem do različnosti in sodelovanjem lahko prispevamo k ustvarjanju bolj strpnega in harmoničnega okolja za vse.

Ob letošnjem mednarodnem dnevu strpnosti si postavimo vprašanje, kako lahko vsak od nas prispeva k gradnji mostov in krepitvi strpnosti v svoji skupnosti. S skupnimi močmi lahko dosežemo več, kot pa če ostajamo ločeni. Gradimo mostove, ne zidov.

Vir: Organizacija združenih narodov