Zaposlovanje

Mednarodni dan veščin mladih – Preoblikovanje veščin mladih za prihodnost

15. 7. 2022 avtor: Uredništvo

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2014 15. julij razglasila za mednarodni dan veščin mladih. Na ta dan še posebej izpostavljamo strateški pomen pridobivanja spretnosti mladih za zaposlovanje, dostojno delo in podjetništvo.

V letu 2022 mednarodni dan veščin mladih poteka sredi usklajenih prizadevanj za socialno-ekonomsko okrevanje po pandemiji COVID-19, kar med drugim vključuje izzive kot so podnebne spremembe, naraščajoča neenakost, demografski prehod, hitre tehnološke spremembe in drugi. Kriza je namreč še pospešila številne prehode, ki jih je svet in trg dela že doživljal, kar dodaja plasti negotovosti glede spretnosti in kompetenc, po katerih bo povpraševanje po premagani pandemiji.

»Mladi so gonilo sprememb in morajo biti v celoti vključeni v odločitve, ki vplivajo na njihovo prihodnost. V skladu s strategijo Združenih narodov Mladi 2030 pozivam vse, naj si prizadevajo za razvoj spretnosti mladih kot prednostno nalogo« je ob mednarodnem dnevu veščin mladih povedal generalni sekretar Združenih narodov António Guterres.

Kakšno vlogo imata tehnično in poklicno izobraževanje in usposabljanje mladih?

Izobraževanje in usposabljanje sta osrednjega pomena za doseganje cilja Izobraževanje 2030, zajetega v Agendi 2030, in sicer »Zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vse«. Popolna vključenost mladih v globalne procese je namreč ključna za ustvarjanje pozitivnih sprememb in inovacij.

Izobraževanje 2030 namenja veliko pozornosti razvoju tehničnih in poklicnih spretnosti, zlasti glede dostopa do cenovno dostopnega kakovostnega tehničnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja – pridobivanje tehničnih in poklicnih spretnosti za zaposlovanje, dostojno delo in podjetništvo; odprava neenakosti med spoloma in zagotavljanje dostopa za ranljive.

V tem okviru se pričakuje, da bo tehnično in poklicno izobraževanje ter usposabljanje mladih obravnavalo številne zahteve gospodarske, socialne in okoljske narave, tako da bo mladim in odraslim pomagal razviti spretnosti, ki jih potrebujejo za zaposlitev, dostojno delo in podjetništvo, spodbujal pravično, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast ter podpiral prehod k zelenemu gospodarstvu in okoljski trajnosti. Mlade lahko opremi z veščinami, potrebnimi za dostop do sveta dela, vključno z veščinami za samozaposlitev. Izboljša lahko tudi odzivnost na spreminjajoče se zahteve podjetij in skupnosti po spretnostih, poveča produktivnost in zviša raven plač. Prav tako lahko ponudi tudi priložnosti za razvoj spretnosti za nizko kvalificirane ljudi, ki so premalo izobraženi ali brezposelni, mladino, ki je končala šolanje, in posameznike, ki niso vključeni v izobraževanje, delo in usposabljanje (NEET).