Mladinsko delo

Mednarodno usposabljanje za mladinske delavce Underneath the Surface

26. 10. 2023 avtor: Voluntariat
delavnica

10. oktober je vsako leto svetovni dan duševnega zdravja. Na zavodu Voluntariat se v povezavi s tem dnem spominjamo aktivnosti v preteklih mesecih.

Med 10. in 17. junijem je v Radencih potekalo mednarodno usposabljanje za mladinske delavce pod imenom Underneath the Surface, ki je povezalo mladinske delavce in izobraževalce iz kar sedmih evropskih držav.

Projekt je naslavljal področje duševnega zdravja, s poudarkom na pomembnih vprašanjih in potrebah s katerimi se mladi in s tem tudi mladinski delavci, ki z njimi sodelujejo, soočajo. Tu govorimo denimo o neozaveščenih travmatičnih izkušnjah, ki se lahko pokažejo med (učnimi) procesi, predvsem ko gre za prenos teoretičnega znanja v praktično rabo.

Na široko tematiko smo v okviru usposabljanja posvetili z lučjo razuma in sočutja ter stremeli k čim boljšemu razumevanju delovanja telesa in uma. Z deljenjem konkretnih izkušenj in primerov dobrih praks so se imeli udeleženci možnost med seboj povezati in razvijati obstoječe ideje.

Mladinske delavce smo skozi poenostavljeno razlago teoretičnih konceptov ter njihovo povezavo s konkretnimi delovnimi situacijami opremili z orodji in metodami za delo z mladimi posamezniki, ki so v duševni stiski. Orodja so imeli po končanem usposabljanju možnost in priložnost preizkusiti tudi v praksi. Nekaj primerov aktivnosti, ki so jih pripravile in izvedle mladinske delavke v svoji lokalni skupnosti, si lahko ogledate in preberete spodaj.

Marija Nechovska je v svojem lokalnem okolju izvedla dogodek na temo spodbujanja ozaveščanja tematike duševnega zdravja in nanj vezanih terminov. To je storila v obliki interaktivnega kviza, s katerim je udeležencem (mladim med 16 in 26 let) ponudila možnost raziskovanja duševnega blagostanja na igriv način.

skupina mladih
Foto: Voluntariat

Koordinatorka dejavnosti v Mladinskem centru Vič Karmen Žnidaršič je z mladimi animatorji otrok in mladine v Selezijanskem mladinskem centru Rakovnik izvedla delavnico pod naslovom Čustveno ravnotežje, v okviru katere so raziskovali koncepte, med seboj razglabljali in s tem poglabljali razumevanje široke tematike.

delavnica
Foto: Voluntariat

Nadja Dodlek je na Taboru obnovitvene terapije gibalno in razvojno oviranih s posamezniki z različnimi ovirami izvedla delavnico Samoregulacija in učinkovita komunikacija pri podpori pri likovnem ustvarjanju, in s tem na celotno tematiko pokazala skozi luč umetnosti. Udeležencem je dala možnost in priložnost, da so glede na lastne interese in potrebe koncepte globlje raziskovali tudi skozi praktično delo, se soočili z umetnostjo samoregulacije, samorefleksije in nasploh razvijali senzibilnost, ki je pri delu in nudenju podpore oviranim posameznikom zelo pomembna.

Področje mentalnega zdravja je tematika, ki iz leta v leto prihaja v ospredje tudi pri delu z mladimi. Da lahko sebe, svoje delo in mlade posameznike, s katerimi sodelujemo, bolje razumemo, se moramo tej (včasih nelagodni) tematiki tudi kakovostno posvetiti. Posameznike sestavljajo plasti in situacije, ki imajo pravico biti slišane in opažene, zato je prav, da si vzamemo čas za pogled pod površje – Underneath the Surface.