Vključenost

Mednarodno usposabljanje za mladinske delavce v Celju

27. 11. 2019 avtor: Uredništvo

V tednu, med 11. in 16. novembrom 2019, je v Celjskem mladinskem centru potekalo mednarodno usposabljanje za mladinske delavce, v okviru projekta ”Active Youth Work In Progress”. Gostili so mladinske delavce iz osmih držav. Mladi postajajo zahtevnejši in bolj kritični, izražajo potrebo po novih orodjih in metodah dela, zato so takšna usposabljanja še posebej pomembna. Udeleženci so se učili, kako izvajati aktivnosti za mlade in tudi za skupine mladih z manj priložnostmi (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z motnjami v razvoju). Cilj usposabljanja je bil profesionalni razvoj mladinski delavcev, njihovih znanj, veščin in kompetenc.

V okviru usposabljanja so izvajali razne delavnice, na teme, ki jih po navadi obravnavamo z mladimi (v centru, na šolah, fakultetah, itd.). Govorili so o temah, kot so socialna vključenost, stereotipi, feminizem, manjšine, spolna orientacija, človekove pravice, ipd. Učili so se kvalitetne priprave in izvedbe delavnic na omenjene in podobne teme ter kako prilagoditi te delavnice, glede na specifike znotraj skupin, tj. udeležencev. V četrtek, 14. novembra, so izvedli študijo primera. Udeleženci so svoje znanje preizkusili v realni situaciji, saj so pripravili in izvedli delavnice za srednješolce, tj. mlade, s katerimi bodo na svoji karierni poti (mladinskega delavca) delali. Sodelovali so srednješolci Gimnazije Celje-CenterŠolskega centra Celje in Srednje zdravstvene šole Celje ter varovanci VDC Golovec. Pridružila se jim je tudi ekipa Zavoda VOZIM. Po vsaki končani delavnici so dijaki izvedli vsebinsko evalvacijo in evalvacijo izvajalcev delavnice.

Vir in foto: Celjski mladinski center