Znanost

Mesec znanosti 2020

3. 11. 2020 avtor: Uredništvo

Če o znanosti in znanstvenih dosežkih in dognanjih ne poročamo, je skoraj tako, kot če do dosežka ali dognanja ne bi prišlo.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v jesenskih mesecih že petič pripravljajo niz dogodkov pod imenom Mesec znanosti. Gre za dogodke, povezane s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja. Mesec znanosti se tudi v letu 2020 razteza od oktobra do konca decembra. Tokrat ima prav posebno vlogo, zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na pomen in vlogo znanosti v slovenski, evropski in globalni družbi. Soočeni smo s stanjem in posledicami pandemije COVID-19, kjer znanost že igra, in bo tudi v  prihodnje, ključno vlogo pri naslavljanju in iskanju rešitev za temeljne zdravstvene, socialne, gospodarske in družbene izzive.

Pomembna odgovornost vsakega znanstvenika je deliti strast do svojega dela in njegovega pomena za družbo. To vključuje tudi učinkovito komunikacijo z drugimi znanstveniki znotraj in zunaj njihovega področja, pa tudi s širšo zainteresirano javnostjo in laično javnostjo. Znanost in tehnologija bolj kot kdajkoli prej preplavljata sodobno življenje. Da bi sprejeli dobro informirane odločitve, o svojem zdravju, okolju in celo o politiki, potrebujemo natančne nepristranske informacije. Ko gre za znanost, so znanstveniki najbolj neposreden in poznan vir informacij. Znanstveniki imajo tudi znanje in verodostojnost za preprečevanje dezinformacij in napačnih predstav (npr. “lažne novice”), ki ovirajo javno razpravo.

Dogodki meseca znanosti bodo ustrezno zrcalili aktualne prioritete in prihajajoče izzive na področju znanosti v letu 2021, zato bodo številni dogodki tematsko obarvani s predstavitvijo izhodišč raziskovalno-inovacijske strategije 2021–2030. Osrednji dogodek ostaja podelitev državnih nagrad in priznanj na področju znanosti, to so: Zoisova nagrada, Zoisovo priznanje, Puhova nagrada, Puhovo priznanje in priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2020, ki bodo letos potekale 1. decembra 2020.

Posebno pozornost letos namenjajo različnim nacionalnim predstavitvenim dogodkom za okvirni program Obzorje Evropa, kjer se deležniki in potencialni upravičenci seznanijo z novo strukturo in prioritetami programa, vsebinskimi opisi in usmeritvami t.i. misij, ustrezno organiziranostjo nacionalnih kontaktnih oseb ter identificirali priložnosti za nadaljnjo krepitev znanosti in inovacij v Sloveniji. Osrednji nacionalni dogodek, ki bo predstavljal zagon programa Obzorje Evropa, ter gostil posebno spletno delavnico Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), načrtujejo za 7. december 2020.

Zaključek leta 2020 hkrati predstavlja tudi iztek aktualne Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, zato so tako na ravni javno-političnega odločanja kot v raziskovalni skupnosti pred nalogo dogovora o prioritetah raziskovalno-inovacijske strategije za naslednje desetletno obdobje. Začetek prihodnjega leta pa bo mejnik tudi na ravni EU, saj pomeni zagon novega okvirnega programa Obzorje Evrope in delovanja ostalih instrumentov večletnega finančnega okvira, ki skupaj predstavljajo pomemben vir javno-finančnih vlaganj v znanost. Druga polovica leta 2021, ko bo Republika Slovenija predsedovala Svetu EU, pa predstavlja poseben izziv in priložnost za krepitev slovenske vloge in znanja na ravni EU.

Skladno z aktualnimi razmerami se dogodki letos v veliki večini selijo na splet in so organizirani kot virtualne razprave in delavnice.

Osnutek programa, ki se sproti posodablja, je na voljo na spletni strani MIZŠ.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport