Vključenost

MI! – mladinski inkubator

29. 4. 2020 avtor: Uredništvo

Iz Mladinskega centra Brežice prihajajo dobre novice. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (enota Mladinski center Brežice) je bil uspešen pri prijavi na javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«. V Mladinskem centru Brežice so že pričeli z načrtovanjem izvajanja projekta MI! – mladinski inkubator, ki bo usmerjen na področje kohezijske regije – Vzhodna Slovenija, in sicer v MC Brežice in MKC Maribor.

MI! – mladinski inkubator mladim omogoča pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Skupaj z mladimi bodo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu, strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve

Preko aktivnosti se bodo mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključevali v družbo, krepili svoje kompetence in prispevali k razvoju skupnosti. Mladi bodo tekom projekta prevzeli odgovornost, se učili načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepili številne druge državljanske in socialne kompetence.

S projektom MI! – mladinski inkubator bodo:

Vabljeni, da se pridružite pri ustvarjanju vsebin.

Vir in foto: ZPTM Brežice, Mladinski center Brežice