Izobraževanje

Minister Pikalo ob novem študijskem letu

1. 10. 2019 avtor: Uredništvo

Začetek meseca oktobra pomeni začetek novega študijskega leta in z njim novo življensko obdobje za vse bruce in brucke. Tradicionalno ob začetku študijskega leta minister za izobraževanje, znanost in šport nagovori nove študente in študentke.

Minister Jernej Pikalo je izrazil veselje, da so se odločili za študij, in poudaril, da je terciarna stopnja tista, ki jih dokončno pripravi na poklic, ponuja pa tudi vse tisto, kar v kasnejšem življenju potrebujejo. V nadaljevanju je povzel svoje videnje študentskega življenja: “Vsaj jaz in moji kolegi, ko smo mi študirali, smo poleg vsega znanja, ki smo ga dobili, dobili tudi kolege, prijatelje za celo življenje. In zato je študij tako pomemben. Zato, ker je na eni strani izobraževanje, tudi v raziskovalni smeri, na drugi strani pa je vse tisto socialno: je prvič biti sam, je prvič se z novimi socialnimi situacijami srečevati, prvič tudi za marsikoga selitev v glavno mesto ali v katero od univerzitetnih središč.

Povedal je tudi, da ga veseli predvsem to, da so letos uspeli v pravilnik vnesti novosti glede študentov s posebnimi potrebami, kar je pomembno predvsem iz vidika, “da med posameznimi univerzami ali visokošolskimi zavodi ne bo več razlik. Zato, da bodo vse tiste posebne potrebe, ki jih študentje imate, naslovljene tako, kot morajo biti in zato, da bo tudi za vas, ki imate take ali drugačne posebne potrebe, na primeren način tudi v visokošolskem študiju poskrbljeno.

Omenjene novosti ureja Pravilnik o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu. Pravilnik bo veljal za študente vseh visokošolskih zavodov za vse stopnje študija ne glede na način izvajanja študija. Z njim se ureja: 

Na koncu je vsem bruckam in brucem zaželel: “Želim vam vse lepo, želim vam prijeten študij. Izkoristite ga. Redko vam bodo dana 4 leta, redko boste imeli čas, zato da boste res najnovejše stvari brali, študirali, preizkušali, trenirali in tako naprej. To je zelo redka dobrina in res vas prosim, da jo izkoristite.” 

Letos je bilo na fakultete v prvem roku sprejetih 11.051 novih študentov na sicer 18.635 prostih mestih, končni podatek o vseh vpisanih študentih bo znan ob zaključku vpisov v drugem vpisnem roku. 

Po vseh slovenskih univerzah bodo potekali sprejemi za brucke in bruce. Univerza v Ljubljani, ki letos praznuje 100-letnico, na Kongresnem trgu danes pripravlja tradicionalni Pozdrav brucem. V novo študijsko leto jih bo pospremil rektor Igor Papič. Na stojnicah 23 fakultet in treh akademij bodo na voljo informacije o študiju. Zvečer pa Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v kampusu pripravlja dobrodošlico s koncertom.

Vsem bruckam in brucem želimo veliko radovednosti pa tudi kritičnosti, veliko novih prijateljstev in novih izkušenj ter uspešen zaključek študija! 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, zananost in šport